KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj na výstavě REGIONY ČR v Lysé nad Labem 8. – 10. 2. 2008

14/02/08
Středočeský kraj

(13.2.2008)

 Středočeský kraj se ve dnech 8. až 10. února 2008 prezentoval na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci osmé společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů REGIONY ČR.

Středočeský kraj pro návštěvníky připravil expozici, v níž nabídl aktualizovaný souborný přehled investičních příležitostí v kraji, doplněný ukázkou územně plánovací dokumentace. Vystaveny byly například schválené územní plány velkých územních celků (VÚC) Pražský region a Střední Polabí a také VÚC bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá.

„Nejvíce dotazů návštěvníků se týkalo budoucího využití bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá, o jehož rozvoj náš kraj usiluje,“ shrnul Ladislav Kutík, radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Návštěvníci stánku měli možnost o tomto tématu hovořit mj. také s ředitelem akciové společnosti STŘEDOČESKÁ ROZVOJOVÁ – MLADÁ, a.s., Mgr. Tomášem Macenauerem a získat propagační publikaci, kterou společnost pro zájemce o využití území vydala.

Výstavní expozice Středočeského kraje nabídla též nové propagační materiály zajímavých míst z oblasti cestovního ruchu, o něž byl mezi návštěvníky tradičně velký zájem.