KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 Téměř 100 procent tendrů na lesnické práce již uzavřeno

27/02/08
MZe ČR

V Praze dne 26. února 2008

K dnešnímu dni je vyřešeno takřka 100 procent smluv na lesnické práce. Smlouvy již byly uzavřeny na 247 smluvních územních jednotkách, na dalších 10 jednotkách jednání spějí k brzkému uzavření smlouvy. Novému vedení s. p. Lesy ČR se v rekordně krátkém čase podařilo stabilizovat obchod se dřívím a vůbec situaci v dřevozpracujícím průmyslu.
 
Všechna zadávací řízení byla vypsána na základě memoranda podepsaného ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a prezidentem Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů Ivo Klimšou. „Podpisem memoranda jsme zahájili konstruktivní spolupráci. Důkazem toho je, že už byla uzavřena drtivá většina smluv na zajištění lesnických prací a zároveň, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nevydal jediné rozhodnutí o porušení zákona při výběrových řízeních,“ říká ministr Gandalovič. Díky intenzivním jednáním mezi vedením s.p. Lesy České republiky a profesními svazy probíhala řízení velmi rychle. „Neponechali jsme řešení problematických tendrů náhodě. Byla to má priorita ve funkci generálního ředitele podniku,“ konstatoval Jiří Novák, generální ředitel Lesy České republiky, s. p.
 
„Zajištění smluv na lesnické práce je základ pro dobré fungování státního podniku Lesy České republiky. Když práce běží, nastává čas pro další rozvoj a změny v lesích. Mám na mysli například decentralizaci, zeštíhlení generálního ředitelství lesů a lepší využívání dotačních nástrojů EU,“ dodal ministr Gandalovič. Současné smlouvy na lesnické práce poběží do konce roku 2010, v tomto období bude posuzovat dva souběžně fungující modely lesního hospodaření odborná komise složená ze zástupců MZe, Lesů České republiky, s. p. a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů. Úkolem bude posoudit, který ze dvou způsobů lesního hospodaření je výhodnější a stane se v budoucnu modelem hospodaření se státním lesním majetkem. Na základě výsledků předložených komisí MZe připraví návrh zákona o správě státního lesního majetku. Komise by měla zveřejnit výsledky do konce roku 2009.
 
 S ohledem na pokrok v otázce výběrových řízení na střednědobé zakázky se Lesům České republiky, s. p. podařilo stabilizovat obchod se dřívím. V současné době je dřeva na trhu dostatek. „Není žádný důvod, aby naši odběratelé měli obavy o dostatečné množství suroviny. Snažíme se dřevo dodávat na trh ve spolupráci s Hradeckou lesní a dřevařskou společností průběžně, aby firmy podnikající v dřevozpracujícím průmyslu měly dostatek dřevní suroviny pro svou výrobu. Dokonce se dá říci, že v současné době je mírný přetlak dřevní suroviny na našem trhu,“ uvedl ředitel Novák.
 
V minulosti vždy na přelomu roku nastala mezi odběrateli nejistota, zda dodávky dřevní hmoty budou plynulé a dostatečné. Tato situace měla za následek výrazné výkyvy v ceně dřevní suroviny. Ještě na podzim loňského roku se odborné veřejnosti mohlo zdát, že stejný vývoj se dá očekávat i v roce 2008. Novému vedení Lesů České republiky, s. p. se však podařilo otázku problematických tendrů na střednědobé zakázky na období 2008–2010 vyřešit v rekordně krátkém čase, což přispělo k uklidnění situace v dřevozpracujícím průmyslu. Lesy České republiky, s. p. právě díky tomu, že v krátkém čase uzavřely problematické tendry, nastartovaly přísun dřevní suroviny k obchodování. K uklidnění na straně odběratelů také přispělo uzavírání kupních smluv, které Lesy České republiky, s. p. a Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s. uzavírají společně s většinou odběratelů.
 
Většina smluvních partnerů vzešlých z výběrových řízení již nyní v lese pracuje. Na většině smluvních územních jednotek v současné době probíhají těžební práce. Letošní mírná zima je navíc pro těžbu v lese příznivá. Zima téměř bez sněhu umožňuje lesní technice pohybovat se v lese bez problémů. Chladné počasí a promrzlá půda snižuje riziko poškození lesní půdy při těžbě. Současně je po loňské kalamitě Česká republika předimenzována těžebními technologiemi.  
 
Situaci v dřevozpracujícím průmyslu v letošním roce zřejmě významně ovlivní také větrná kalamita, která postihla jižní Rakousko koncem ledna tohoto roku. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno 7 ml m³ dřevní hmoty, podle neoficiálních odhadů však škody mohou dosáhnout až 9 ml m³.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce