KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č.35/2008 – o zemědělství a Státním zemědělském intervenčním fondu

18/02/08
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Zákon, kterým se mění zákon  o zemědělství a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů

35/2008
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

 

Úplné znění vyhlášky:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2008/sb011-08.pdf

Zařazeno v Aktuálně