KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 ČR podpořila postupné navyšování mléčných kvót

18/03/08

Brusel, 17. března 2008 

Navýšení mléčné kvóty v rámci tzv. soft-landingu, tedy postupné liberalizace systému, ČR podpořila. Počínaje nadcházejícím kvótovým rokem 2008/2009 tedy všechny členské státy paušálně navýší své kvóty o 2%, což je podle expertíz objem, se kterým si unijní, potažmo světový, trh bez problémů poradí.
 
„Liberalizace formou postupného navyšování mléčných kvót je jedním z řešení, jak systém připravit na zrušení kvót v roce 2015. Zároveň podporuje konkurenceschopnost a perspektivu sektoru,“ uvedl ministrzemědělství Petr Gandalovič. „Opatření pomůže stabilizovat situaci na trhu, takže jeho dopad pozitivně pocítí spotřebitelé. Prospěje ale i farmářům, kteří budou mít volnější ruce ve svých rozvojových plánech a nebudou se muset obávat penalizace za překročení kvóty.“
 
Současné restriktivní omezení produkce mléka totiž neumožňuje pružně reagovat na situaci na trhu, kdy vysoká poptávka po mléčné surovině ze strany českých, německých i italských mlékáren způsobovala od 2. poloviny loňského roku růst cen mléčné suroviny i růst cen výrobků. Počínaje kvótovým rokem 2008/2009 tedy byla všem členským státům paušálně navýšena kvóta o 2%, přičemž je na každém členském státu, jestli navýšení využije, dá do národní rezervy nebo použije na podporu specifických skupin producentů mléka, třeba mladých farmářů.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe