KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář březen 2008

03/03/08

Pozvánky na odborné akce (nejen) ve Středočeském kraji

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
BŘEZEN 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
1.3.2008 9:00 Květinářský den
Místo: VÚKOZ Průhonice
Pořadatel: Svaz květinářů a floristů České republiky
Kontakt: skfcr.horak.jiri@seznam.cz
 
4.3. – 7.3.2008 SALIMA – mezinárodní potravinářské veletrhy
Místo: Výstaviště Brno
Pořadatel: Veletrhy Brno, a. s.
Info: tel.: 541 152 985, e-mail: salima@bvv.cz
 
4.3.2008 Česká biopotravina roku 2007
Místo: Výstaviště Brno
Pořadatel: Mgr. Tomáš Václavík – Green marketing
Info: tel.: 541 263 456, e-mail: tom@greenmarketing.cz
 
4.3.2008 Jarní seminář
Místo: Obecní dům Radim, Radim, okres Kolín
Cílem seminářů je seznámit Vás s novinkami v agrotechnice a marketingu řepky v nastávajícím období
Info: tel.: 777 757 981
 
4.3.2008 Školení pro podnikatele v ekologickém zemědělství, poradce, inspektory a státní příslušníky
Místo: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, (budova Bobík-naproti koleji K4), Studentská 13, České Budějovice
Pořadatel: Biokont CZ, s. r. o.
Termín: 5.3.2008
Místo: Karlovy Vary – Dalovice, v budově zemědělské školy
Info: tel.: 731 471 708, e-mail: rozsypal@biokont.cz, tel: 606 605 728, e-mail: slavik@biokont.cz, tel.: 547 225 565, e-mail: info@biokont.cz
 
5.3. 2008 8:00 – 17:00Valná hromada CZ Biom 2008
Součástí valné hromady je odborný seminář na téma Energetické využívání biomasy ve formách kapalných, tuhých a plynných biopaliv.
Místo konání: Praha 6 – Ruzyně; Aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Drnovská 507
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz
Vladimír Stupavský, stupavsky@biom.cz, tel.: 724 611 316, fax: 241 730 340
 
6.3.2008 Seminář“Chov ovcí a koz“
Pořádá AK Příbram, AK Benešov a KIS Střed. kraje v rámci projektu OP RLZ. 9-14 hodin, místo: Křepenice, Nalžovice, zdarma. Nutné se předem přihlásit tel. 721561889 nebo 721557455.
 
6.3.2008 kurz: Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření
Místo: V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Pořadatel: Zera- zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
Info: tel.: 568 620 070, fax: 568 620 070, mobil: 724 572 434
 
11. 3. 2008 09:00 – 16:00 Aktuální zkušenosti z přípravy projektů pro Operační program životní prostředí, priorita nakládání s odpady
Místo konání: Praha 7. Osadní 26, 2. patro, zasedací místnost.
Pořádá: Ing. Pavel Novák, Andrea Kabrnová
e-mail: a.kabrnova@atlas.cz tel.: 220 800 740, 731 812 290   fax: 220 800 740
 
13.3.2008 Odborný seminář – Možnosti využití Biomasy a bioplynu v zemědělství a v obcích
Místo: Chraštice
Pořadatel: Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum
 
18.3.2008 Seminář „Základy produkčního rybníkářství“
Pořádá AK Příbram, AK Benešov a KIS Střed. kraje v rámci projektu OP RLZ. 8-15 hodin, místo: SRŠ Vodňany, JČ Kraj, zdarma. Nutné se předem přihlásit tel. 721561889 nebo 721557455.
 
19.3.09:00 – 23.3.2008 ZEMĚDĚLEC 2008, JARO S KOŇMI 2008
22.3. 10-12.00 vyhlášení výsledků soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2008“ (pořadatel: Středočeský kraj)
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem
Kontakt: milicka@vll.cz
28. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků
 
27.3. – 30.3.2008 Biostyl – mezinárodní prodejní veletrh zdravé výživy, ekologie a zdravého životního stylu
Místo: Výstaviště Praha-Holešovice
Pořadatel: Incheba Praha spol. s r. o.
Info: tel.: 220 103 555, e-mail: c.hemelik@incheba.cz, nebo obchod@biostyl.cz 
 
27.3.2008 Bio Summit 2008
Místo: Průmyslový palác na Pražském Výstavišti
Pořadatel: Green marketing a Blue Events
Info: tel.: 541 263 456, mobil: 776 760 700, e-mail: tom@greenmarketing.cz

Zařazeno v Aktuálně