KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe prodlouží termín pro podání žádostí na projekty odstraňující kalamitní škody v lesích

18/03/08
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze 14. března 2008

Prodloužení termínu pro příjem Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na záměr Obnova lesního potenciálu po kalamitách schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič. Žádosti tak bude možné nadále podávat až do 28. března. Ministr tak rozhodl v zájmu rychlejšího odstranění kalamitních škod v lesích, ačkoliv škody jsou výrazně menší, než u orkánu Kyrill, a tudíž není třeba přijímat žádná mimořádná opatření.
 
 
Na základě rozhodnutí ministra zemědělství bude prodloužen termín pro příjem Žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova na záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách, který je součástí podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření.
Žádosti tak bude možné nadále podávat až do 28. 3. do 13:00 hod dle jednotné doby pro příjem žádostí na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pouze v pondělí 17. 3. bude možno žádosti podávat jen do 13:00 hod. 
„Prodloužit termín jsme se rozhodli proto, aby byly rychleji odstraněny kalamitní škody v lesích po dvou vichřicích, které následovaly velmi rychle po sobě, ačkoliv nedosahovaly intenzity předchozího Kyrilla a není tedy třeba přijmout žádná mimořádná opatření,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Žadatelé tak mají možnost podávat své žádosti v rámci třetího kola výzvy až do dvacátého osmého března.“
Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách je standardním nástrojem využívaným pro odstranění kalamitních škod v lesích v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Toto opatření bylo již úspěšně čerpáno v rámci programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství v programovém období 2004-2006. 
Příjem žádostí na záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích v rámci podopatření II.2.4.1a podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude ukončen v plánovaném termínu, a to v pondělí 17. 3. v 13:00 hod.
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
 
Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro všechna RO Státního zemědělského intervenčního fondu
 
pracovní doba
pondělí, středa
7:30 – 16:30
úterý, čtvrtek
7:30 – 15:00
pátek
7:30 – 13:00
 
 
 Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe
 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce