KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 232/2008

19/03/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 232/2008 ze dne 14. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy.

Zařazeno v Aktuálně