KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh akčního plánu pro biomasu 2008-2010

14/03/08
Ing. Vlasta Holasová / Obnovitelné zdroje energie

Zaměřen je na oblasti venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU PRO BIOMASU  2008 – 2010

Ministerstvo Zemědělství ČR dokončilo návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 (AP). Zpracování národních akčních plánů vychází z výzvy Evropské komise a doporučení Evropského akčního plánu pro biomasu.
Návrh byl zpracován již v předpokládané struktuře budoucího Akčního plánu pro Českou republiku tak, jak bude předložen k projednání Vládou ČR.
„Hlavním cílem Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 je pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie k roku 2010, respektive 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Dalším důležitým cílem AP je podle ministra vyhodnotit stávající možnosti využívání biomasy a navrhnout způsoby a řešení pro optimalizaci procesů energetického i materiálového využívání biomasy. A to zejména s ohledem na strukturu národního hospodářství, aktuální vývoj v zemědělství, existenci tržních a podpůrných mechanismů i kvalitu životního prostředí. „Dokument také pomůže nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie a zpřístupnění biomasy pro co nejširší cílovou skupinu,“ dodal Gandalovič.
AP je zaměřen na oblasti venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy a s tím související rekvalifikaci zemědělců, vybavení pro výrobce biomasy, investice do zařízení na výrobu biopaliv a přechod dodavatelů elektřiny a tepla na biomasu.
Na průběh vypracování Akčního plánu dohlíží úzká pracovní skupina se zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Zároveň byla ustanovena širší pracovní skupina se zástupci ostatních zainteresovaných organizací.
V současné době je jeho konečná podoba vystavena k připomínkovému řízení pro širší odbornou veřejnost na webových stránkách MZe
(http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=1&val=39084&ids=0),

resp. na stránkách zpracovatele CZ Biom – České sdružení pro biomasu (http://biom.cz/appb/verejna-diskuse.stm).
 Ilona Chalupská
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Novinky