KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obce postižené orkánem Emma mohou žádat o finanční prostředky na odstranění škod

10/03/08
Středočeský kraj

  (3.3.2008)

Finanční prostředky mohou obce čerpat z dotačního titulu č. 2 MMR ČR "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí či krajského majetku, který byl zničen pohromou. Jedná se například o opravy poškozeného veřejného osvětlení, dopravního značení, autobusových zastávek či obnovu veřejné zeleně. Tyto prostředky nejsou určeny na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Cílem podpory z uvedeného dotačního titulu je přispět prostřednictvím dotace k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. Příjemcem dotace mohou být obce, svazky obcí a kraje. Výzva ze dne 1. února 2007 k předkládání žádostí o poskytnutí dotací za škody vzniklé v roce 2007 je stále v platnosti i pro rok 2008. Zásady k danému dotačnímu titulu spolu s formuláři žádosti jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.