KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkový fond projde do pěti let transformací

18/03/08
MZe ČR

V Praze 17. 3. 2008

Pozemkový fond České republiky bude k 31. prosinci 2012 transformován na organizační složku státu v působnosti ministra zemědělství. Vyplývá to z usnesení vlády, které na podnělním jednání kabinet přijal.
 
Návrh zásad transformace Pozemkového fondu České republiky (PF ČR) předložili vládě společně ministři zemědělství a financí.
„Cílem těchto zásad je nastínit kroky transformace Pozemkového fondu České republiky tak, aby byl připraven přechod z jeho  kolektivního řízení na řízení manažerské a k jeho transformaci. Organizační složkou státu by se měl podle návrhu Pozemkový fond stát 1. ledna 2013,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Informaci o průběhu přípravy na ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky projednala vláda již v polovině loňského roku. Uložila ministru zemědělství zpracovat ve spolupráci s ministrem financí „Návrh zásad transformace Pozemkového fondu České republiky“.
Návrh Zásad transformace Pozemkového fondu České republiky byl zpracován s ohledem na současnou fázi rozpracovanosti jednotlivých úkolů, které vyplynuly ze zákonů upravujících jeho působnost zejména úseku restitucí, privatizace a jiných forem převodu majetku státu na jiné osoby. A to zejména se zřetelem k objemu majetku, který je pro tento účel dosud Pozemkovým fondem České republiky spravován. Původní návrh na ukončení činnosti Pozemkového fondu České republika k 31. prosinci 2009 vláda zrušila v červnu 2007 právě kvůli zmíněným důvodům.
„Je zřejmé, že Pozemkový fond je k plnění zákonem stanovených úkolů odborně i technicky dobře vybaven a jednotlivé agendy má metodicky zvládnuty. Lze předpokládat jeho aktivní finanční bilance i v letech následujících. Z těchto důvodů považuji za ekonomicky důvodné maximální využití tohoto potenciálu,“ doplnil ministr Gandalovič.
Vláda současně uložila ministrovi zemědělství zajistit převedení pozemků ve správě PF ČR ve zvláště chráněných územích na příslušné organizace Ministerstva životního prostředí před realizací návrhu transformace Pozemkového fondu České republiky.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně