KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rostlinné nápoje  s luštěninami a obilovinami

31/03/08
Ing. Ctibor Perlín, CSc. / Agronavigátor

Jsou uváděny silné a slabé stránky rostlinných nápojů na bázi sóji a obilovin

 Rychlý rozvoj rostlinných nápojů (na bázi luštěnin a cereálií) lze spojit s trendy pro zdraví a pohodu,  s negativními postoji ke spotřebě mléka a s rozvojem sóji v oblasti nápojů. Nicméně se ukazuje, že nápoj ze sóji, nesprávně označovaný jako sójové mléko, má i své stinné stránky, na který může trh s tímto produktem narazit.
 Díky silné mlékárenské lobby bylo kravské mléko považováno mnoho let za zázračný nápoj. Utvrzoval se zejména názor, že pro rostoucí generaci je mléko tím správným nápojem. Přes růst tržeb za mléko (+  25 % pro mléko konzumní a +  100 % pro mléko ochucené) za posledních 10 let si mléko svým image poněkud pohoršilo. Nedávné studie prokázaly, že v zemích s vyšší spotřebou mléka byla zjištěna vyšší incidence rakoviny a přínos vápníku z mléka byl zpochybněn. U mnohem většího počtu osob byla zjištěna intolerance na mléko, což zřejmě souvisí  s rostoucím uvědoměním si podmínek jejího působení. Ještě o jednu generaci dříve téměř nikdo skutečně neznal , co to intolerance na laktózu je.  Když se problému více rozumí, byla tato intolerance diagnostikována u 20 % Evropanů a obyvatel Severní Ameriky. Ještě vyšší prevalence je u Afričanů a Asijců.

Šťastná sója
 Západní spotřebitelé se nyní zaměřují na tradiční východní trhy s nápoji založenými na sóje nebo rýži a tím řeší problémy; požadavek na zdravé potraviny silně podporuje zájem o tyto nápoje. Asijští výrobci  využívají tohoto trendu a pronikají se svými výrobky na trh západních zemí. Tržby za sójové nápoje v Asii dosahují  1 mld. USD, ale nejrychlejší rozvoj těchto produktů je v Severní Americe a v Evropě. Do maloobchodních řetězců se úspěšně prosadily značky jako Vitasoy a Yeo Hiap Seng, přední výrobci se staví do čela této nápojové nemléčné revoluce. Příležitosti pro uplatněné nových výrobků uvedeného typu se využívají všude, kde to jen trochu jde: nízký obsahu tuku se ukazuje jako vhodná složka pro light produkty, jsou vítané vegetariány stejně jako dalšími skupinami vyžadujícími speciální stravu.
 Nedávná zvýšená porodnost  vyvolala rostoucí zájem o nové receptury kojeneckého mléka a byly zavedeny různé druhy nových výrobků jako jsou smetanové a smetany prosté výrobky, slazené a neslazené výrobky a různé druhy příchutí, jako je čokoládová, ovocná a vanilková. Jako součást změn vnímání „zdravých“ potravin výrobci protlačují všechny druhy těchto nových výrobků z obchodů „zdravé výživy“ do supermarketů a tím přispívají jejich rozvoji.

Je to k uvěření?
 Aby sektor nápojů pokračoval ve svém velkolepém úspěchu musí si udržet ekologický a etický status. Výrobky na bázi sóji bylo nedávno prokázáno,  že pocházejí z oblasti jihoamerických deštných pralesů. Studie také ukázaly, že sója obsahuje přírodní látky schopné maskovat estrogen a tím zpomalit pohlavní dospívání dětí i  vést k poruchám sexuality u dospělých.  Negativní vnímání geneticky modifikované sóji  brání i jejími zařazení mezi zdravé potraviny. Situaci dále zhoršuje skutečnost, že je obtížné rozeznat, zda produkt obsahuje GMO sóju nebo ne. Zatímco tyto námitky výrazně ztěžují pozici sóji, pro další produkty, jako jsou např. ovesné nápoje, otevírají velké možnosti. Tyto nápoje mají nižší obsah tuku než sójové nápoje a více nutrientů než nápoje na bázi rýže. Ještě je příliš brzy stanovit, který nápoje je nejzdravější. Rozmachu se dočká ten, který bude mít nejúčinnější marketing.

Davey, Ch., Too good to be true? Pulse and cereals milk drinks. Soft Drink International, January 2008, s. 28

Zařazeno v Podniky, trhy