KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 V PRV a multifunkčním zemědělství se efektivně využívají všechny prostředky

10/03/08
MZe ČR

 Praha, 6. března 2008

Tisková zpráva 
 
Vyčerpat za daných podmínek maximum alokovaných finančních prostředků je prioritou MZe jako Řídícího orgánu Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006. Nyní je k dispozici cca 87 mil. Kč, které je možné čerpat na projekty v rámci podopatření 2.1.3. a) Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů i 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny. Podmínkou je urychlená realizace projektů a proplacení způsobilých výdajů příjemcům pomoci do konce roku 2008.
 
„Oslovili jsme všechny žadatele v podopatření 2.1.2. a 2.1.3.a), jejichž projekty v době vyhlášení posledního kola příjmu žádostí splnily všechny podmínky, ale skončily tak zvaně pod čarou z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků,“ vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „V závislosti na aktuálním kurzu koruny k euru bude možné ještě čerpat až osmdesát sedm milionů korun na projekty týkající se obnovy a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží i odstraňování povodňových škod a prevence před povodněmi,“ upřesňuje náměstek Hlaváč.
 
Řídící orgán Operačního programu ve spolupráci s administrátorem projektů SZIF podnikl nezbytné kroky k urychlenému využití volných finančních prostředků. 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce