KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

 V zájmu transparentnosti budou zveřejněni všichni příjemci podpory EU

25/03/08
MZe ČR

Praha, 21. března 2008

Podrobné údaje o všech příjemcích plateb EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova budou zveřejňovány podle nových pravidel přijatých Evropskou komisí. Do 30. dubna 2009 bude na stránkách spravovaných členskými státy a vybavených vyhledávačem uváděno plné jméno, obec a případně PSČ každého příjemce, aby veřejnost byla informována o tom, kolik peněz jednotlivé osoby či společnosti obdržely. Částky budou rozděleny na přímé platby zemědělcům a na jiná podpůrná opatření. V oblasti politiky rozvoje venkova, kde se na financování spolupodílí EU a vlády jednotlivých členských států, budou uvedeny jak příspěvky od EU, tak od státu. Tyto informace za předchozí finanční rok budou každoročně zveřejňovány do 30. dubna a na internetových stránkách musí zůstat dva roky od data jejich zveřejnění. Kromě toho zřídí Evropská komise svoji vlastní internetovou stránku, kde bude možno nalézt odkazy na stránky jednotlivých členských států.
 
„Jedná se o peníze daňových poplatníků, takže je velmi důležité, aby občané věděli, za co byly utraceny,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Transparentnost by také měla zlepšit správu těchto fondů, neboť se posílí veřejná kontrola toho, jak jsou finanční prostředky vynakládány. Jenom tak můžeme docílit informované diskuze o budoucnosti společné zemědělské politiky. O transparentnost jsme se zasazovali společně s Evropským parlamentem a jsme rádi, že jsme dosáhli dohody o tom, jakým způsobem bude systém fungovat.“
 
Nové finanční nařízení, přijaté v roce 2006, stanoví zásadu, že členské státy musí pro každý finanční rok zveřejňovat kompletní seznam příjemců všech forem plateb z fondů EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Nařízení, které Komise dnes přijala a které členské státy podpořily, poté co Rada loni v listopadu schválila jeho hlavní prvky, stanoví pravidla, jak toto zveřejnění provést.
 
Podle tohoto nařízení musí každý členský stát zveřejnit na internetových stránkách informace, jež občanům umožní vyhledat příjemce plateb podle jména, obce, částky (v příslušné měně), kterou obdržel, nebo kombinací těchto tří kritérií a tyto informace si stáhnout ve formě jediného souboru údajů. Nařízení vyžaduje, aby členské státy informovaly příjemce plateb, že údaje o nich budou zveřejněny a že požívají práv podle právních předpisů EU o ochraně osobních údajů, což zajišťuje, že systém bude odpovídat požadavkům na ochranu údajů.
 
Údaje budou k dispozici od 30. dubna toho roku, který následuje po vyplacení peněz, a zůstanou na internetových stránkách dva roky od okamžiku jejich zveřejnění. Se zveřejňováním údajů o finančních prostředcích poskytnutých na rozvoj venkova se začne o něco málo dříve než se zveřejňováním údajů o přímých platbách zemědělcům. Informace o všech prostředcích vyplacených na rozvoj venkova v období od 1. ledna do 15. října 2007 budou zveřejněny do 30. září 2008.
 
Vzhledem k rozdílným organizačním strukturám v Evropské unii budou členské státy samy rozhodovat o tom, kdo bude zodpovídat za zřízení a provozování jejich internetové stránky. Mohou se také rozhodnout, že zveřejní informace ještě podrobnější. Komise bude spravovat svoji vlastní internetovou stránku, na níž bude uveden odkaz na stránky jednotlivých členských států.
 
Některé členské státy již údaje o příjemcích plateb ze zemědělských fondů EU zveřejňují. Na níže uvedené internetové adrese Komise má veřejnost možnost vyhledat si stránky těchto států:
 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_cs.htm
 
Dnešní rozhodnutí je poslední fází v dlouhodobé iniciativě Komise pro transparentnost, jejíž myšlenkou je zvýšit otevřenost a přístupnost institucí EU, informovanost o využívání rozpočtu EU a odpovědnost unijních institucí vůči veřejnosti.
 
Více informací naleznete na internetových stránkách:
 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce