KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vítězové soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2007“

26/03/08

Úspěšné potravinářské podniky

 
Cukrovary TTD a.s
Palackého náměstí 1
294 41 Dobrovice
 
Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a.s. je největším tuzemským producentem cukru a zpracovatelem cukrové řepy. Její historie sahá až do 19. století , kdy byl v roce 1831 založen cukrovar v Dobrovici knížetem Karlem Anselmem z Thurn-Taxisů a samostatnou výrobu cukru zavedl Karel Weinrich. Jde o dosud nejdéle nepřetržitě pracující cukrovar v České republice. Počáteční zpracování bylo přibližně 100 tun řepy za kampaň.
Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 1992, kdy došlo v rámci privatizace ke vstupu zahraničního kapitálu prostřednictvím společnosti USDA (Union Sucreries et Distilleries de l´Aisne) z Francie. V roce 1994 se druhým minoritním akcionářem stala německá společnost ZAG (Zucker Aktien Gesellschaft), která v roce 1997 fúzovala se společností Nordzuker. V roce 2003 proběhla fúze mezi USDA a dalším velkým francouzským producentem, firmou Béghin-Say, která vhodně kombinovala zájmy, které obě společnosti sdílely jak ve Francii, tak v ostatních částech světa. Pod novým názvem TEREOS společnost vyvíjí své aktivity nejen v Evropě, ale také v Brazílii a v ostatních částech světa.
V průběhu let byl cukrovar v Dobrovici neustále modernizován, aby byl plně konkurence schopný obdobným cukrovarům ve vyspělé západní Evropě. Současná zpracovatelská kapacita je 14.000 tun řepy denně. V roce 2006-2007 byla realizována investice v závodě v Dobrovici do výstavby lihovaru na výrobu biolihu (bioethanolu) z cukrové řepy určeného k přimíchávaní do pohonných hmot. Dalšími závody jsou cukrovar v Českém Meziříčí se zpracovatelskou kapacitou 7.000 tun řepy denně, balící centrum v Mělníce a lihovar na výrobu jemného pitného a technického lihu v Chrudimi.
Společnost vyrábírafinovaný cukr pro potravinářský průmysl a rafinovaný cukr ve spotřebitelském balení,  sušené cukrovarnické řízky, bioethanol, jemný pitný líh a technický líh. Roční obrat společnosti je 4.529.000,- Kč, společnost zaměstnává v současné době 366 lidí.
 
Značku „PVSK 2008“ získal Cukr Bridž kostky Jantarový 500 g.
 
Masna Příbram, spol. s r.o. 
Jinecká 315
261 80 Příbram
 
Masna Příbram, spol. s r. o. patří mezi poměrně mladé firmy. Zkušební provoz ve zbrusu novém závodě byl zahájen v roce 1977. Zásadním předělem ve vývoji byl rok 2000, kdy do firmy přišel nový management jemuž se podařilo nastartovat již ekonomicky potápějící se firmu. Dalším velkým milníkem byl konec roku 2004, kdy firma dosáhla obratu jedné miliardy sto milionů korun. V současné době pracuje ve firmě 450 zaměstnanců. Svou rozlohou a produkcí je Masna Příbram největším zpracovatelem a výrobcem masa a uzenin ve středních Čechách. Denně se poráží cca 600 ks vepřového a cca 45 ks hovězího skotu. Surovina na zpracování prochází starostlivým výběrem a přísnou veterinární kontrolou, včetně směrnice EU 92/118.
Masna Příbram produkuje a dodává na český trh více než 100 druhů masných výrobků a 60 druhů výsekových mas a drobů. Mezi speciální výrobky patří např. Cerhonický furiant, Plešivec, Cimbura Brdské klobásy a Macocha a výrobky vhodné pro bezlepkovou dietu. Balením masných výrobků do vakua nebo do ochranné atmosféry vycházíme vstříc zákazníkům, jenž požadují prodlouženou trvanlivost výrobků. Produkty Masny Příbram se dostávají do široké obchodní sítě pod značkou Příbramské uzeniny, firma provozuje třináct podnikových prodejen a je od roku 2003 držitelem certifikátu HACCP. Plná orientace na zákazníka, maximální úsilí vyhovět jeho požadavkům, solidnost v obchodních vztazích a standardní kvalita výroby jsou dlouhodobým záměrem společnosti.
 
Značku „PVSK 2008“ získaly výrobky Šunka jaksepatří, Jelení klobása a Cerhonický furiant.
 
PANE s.r.o.
Erbenova 1050
506 01 Jičín
Provozovna: Brodecká 271, 294 04 Dolní Bousov
 
Firma Pane spol.s r.o. Jičín, Erbenova 1050, byla založena v listopadu 1991. Majiteli a jednateli jsou manželé Ing. Rostislav Jakubec a Stanislava Jakubcová. Hlavní činností je výroba pekařských výrobků v pekárně v Dolním Bousově, Brodecká ul. 271. V průběhu let bylo provedeno několik rekonstrukcí, poslední na podzim v roce 2005, kdy byla postavena i nová expedice a dána do provozu nová linka na pečivo včetně posypu a osazování na plechy. 
Výrobní sortiment činí kolem 120 výrobků, které dodávají 140 odběratelům a do 9ti vlastních prodejen, do regionů Jičínska, Mnichova Hradiště, Mladoboleslavska a samozřejmě Dolního Bousova a okolí. Nosnými výrobky jsou ražené housky, koblihy, koláče a bousovský chléb. V sortimentu mají také velký výběr výrobků z celozrnného pečiva a chlebů. Do budoucna firma hodlá pokračovat v trendu využívání nových technologií, s cílem ulehčit našim pracovníkům práci a zproduktivnit výrobu. V současné době má firma 42 zaměstnanců.
 
Značku „PVSK 2008“ získaly výrobky kornspitz, pagáč a sladký cereál s hruškovou náplní.
 
Pivovar Nymburk spol. s r.o.
Pražská 581
288 25 Nymburk
 
První nepřímou zmínku o vaření piva v Nymburce obsahuje listina krále Jana Lucemburského z 26. prosince 1327. S účinností od 1. ledna 1785 byl ustanoven Měšťanský pivovar, jehož řídil Měšťansky výbor právovárečný, který také rozhodoval o tom, komu bude pivovar pronajat. Prolomení městského trhu nastalo v lednu 1847, kdy magistrát povolil dovoz cizího piva do města, a to pouze s jednou podmínkou: pivo musí být chutné. 0 necelých padesát let později došlo k prvním jednáním o zrušení měšťanského pivovaru a založení nové akciové společnosti Nymburský pivovar, v r. 1895 byl konstituován Nymbursky pivovar, s. r. o. Hned první sezónu, kdy pracoval nový pivovar již sám, byl dosažen výstav 21 075 hl. Kolem roku 1927 přistoupila správní rada k renovaci strojů a zařízení. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem a v obchodním roce 1928 až 1929 byla poprvé překročena hranice 30 000 vyrobených hl piva za rok. Po skončení 2. světové války se pivovar dostal v rámci znárodnění do národní správy.
 Funkci správce vykonával až do komunistického puče v únoru 1948 František Hrabal, otec světoznámého spisovatele Bohumila Hrabala, který v Nymburce také prožil dětství. V roce 1955 přešel pivovar opět do Polabských pivovarů Kolín a po třech letech se stal součástí Středočeských pivovarů n. p. Velké Popovice. V rámci tohoto sdružení poprvé překročil vystav piva v 60. letech hladinu 50 000 hl za rok a v roce 1975 jubilejních 100 000 hl. Po roce 1989 se stal nymburský pivovar součástí skupiny Pivovary Bohemia, a. s., Praha. V současné době je Pivovar Nymburk spol. s r.o. zcela samostatný a je členem svazu malých nezávislých pivovarů. Pivovar vaří 6 druhů světlých piv, 2 piva tmavá a speciální. Pořádají se zde dny otevřených dveří, jízdy Postřižinského expresu a pivovar získal řadu ocenění (např. 1.místo v anketě Pivovar roku 2008).
 
Značku „PVSK 2008“ získalo pivo Bogan (obsah 5,5% alkoholu)
 
 
Polabské mlékárny, a.s.
Dr. Kryšpína 510
290 16 Poděbrady
 
Historie Polabských mlékáren začíná roku 1933, kdy vzniká svépomocí v Poděbradech mlékařské družstvo. V letech 1951 až 52 je mlékárna součástí Hospodářského družstva Poděbrady, 1952 byla mlékárna zestátněna. V roce 1958 se mlékárna stává součástí národního podniku Laktos a 7.5.1992 vzniká akciová společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Polabské mlékárny jsou potravinářským mlékařským podnikem se zaměřením na výrobu tvarohů a tvarohových specialit. Každý den vykupují od zemědělských podniků a soukromých rolníků přibližně 150 000 litrů mléka, které je do druhého dne zpracováno na základní výrobek tvaroh. Tento výrobek se dále zpracovává – zušlechťuje na další druhy ochucených tvarohových výrobků a dezertů. Výrobky lze zakoupit po celé republice jak v malých obchodech, které jsou zásobovány vlastní dopravou nebo přes velkoobchody, tak v obchodních řetězcích. Jako největší výrobce tvarohu v ČR dodává mlékárny své produkty i v kontejnerovém balení pro další zpracování. Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. byla certifikována na systém HACCP, výrobky získaly značku kvality KLASA.
 
Značku „PVSK 2008“ získaly výrobky Milko ovocný tvaroh malina + jahoda a Monticremo smetanové.
 
Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH, s.r.o.
Na náměstí 97, 252 06 Davle
IČO: 27079864
 
Firma Řeznictví a uzenářství U DOLEJŠÍCH s.r.o. v Davli navazuje na víc než stoletou rodinnou tradici výroby uzenin. Ta začíná ještě před r. 1900, kdy se hostinskému Antonínu Dolejšímu z Pikovic narodil syn Jaroslav. Jaroslav se na přelomu století přestěhoval do Davle a v domě na náměstí, č.p. 97 vybudoval řeznicko-uzenářskou dílnu a prodejnu. Do řemesla zasvětil svého syna Františka (*1919), který také posléze živnost převzal. Po celou dobu II. světové války živnost udržel. V 50. letech minulého století mu byla výrobna státem zabavena a prodejna přešla pod státní družstvo JEDNOTA. Jeho syn František Dolejší (*1943) se držel rodinné tradice. Po řemeslném zvládnutí oboru vystudoval při zaměstnání VŠV v Brně, katedru hygieny potravin, a stal se uznávaným odborníkem v potravinářství. Ke znovuotevření výrobny a prodejny došlo v r. 1991, kdy řemeslo převzal další František Dolejší (*1966). V té době dokončoval VŠV, katedru hygieny potravin. Spolu s rodinnými příslušníky a zapálenými spolupracovníky se mu podařilo navázat na tradici a postupně vybudovat prosperující firmu. K další změně došlo v r. 2003, kdy stávající společnost přešla na spol. s.r.o.
Výrobna se přestěhovala do moderního provozu evropských parametrů, kde se dnes vyrábí uzeniny v širokém sortimentu a vysoké kvalitě. Prodejna zůstala v domě na náměstí č. 97. Firma svými výrobky zásobuje prodejny v Praze a okolí. Do budoucna počítá s dalším zkvalitňováním své výroby, neboť pečlivě sleduje nejmodernější trendy v technologii zpracování masa a masných výrobků. Nové poznatky se daří skloubit s neměnnými zákony řeznického řemesla.
 
Značku „PVSK 2008“ získaly zdejší Taliány.
 
Včelařská farma Václava Hocha
K. H. Máchy 269 
261 01 Příbram VII
 
Včely pan Hoch zdědil po otci a ten po dědovi, se včelami se setkával od dětství. Asi před deseti lety začal budovat rodinnou včelařskou farmu. Díky Českému svazu včelařů a Výzkumnému ústavu včelařskému v Dole získal pan Hoch vzdělání. Absolvoval včelařské kursy, vyučil se v oboru včelař a nakonec se stal učitelem včelařství.
Zaměření farmy je produkce medu, pylu, propolisu a mateří kašičky. Farma má uznaný rozmnožovací chov včely Kraňské. Každoročně se účastní celorepublikové soutěže „Český med“, kterou pořádá Český svaz včelařů spolu s VÚ včelařským Dol. Medy z farmy jsou pravidelně oceňovány zlatou medailí. Ze včelího vosku se vyrábí také svíčky. Včelí produkty se prodávají ze dvora, ve stánkovém prodeji, na výstavách, místních slavnostech, a v maloobchodním prodeji a to převážně v prodejnách zdravé výživy v Příbrami. Zázemí podniku tvoří provozovna v Dominikálních Pasekách (okres Příbram), kde je umístněna zpracovna a chovná včelnice. V katastru Dominikálních Pasek jsou umístněny ještě dvě včelnice – tyto včelnice jsou na hranici lesa a volné krajiny, další dvě včelnice jsou umístěny v Brdských lesích.
Manželé Hochovi obhospodařují spolu asi jedno sto včelstev, v sezoně jim pomáhají jejich děti. Do budoucna se pan Hoch chce udržet mezi nejlepšími výrobci a chce udržet špičkovou kvalitu svých produktů. Vysoká a zaručená kvalita včelích produktů s sebou přináší i zkvalitnění provozu, jeho rozšiřování a spolupráci s ostatními včelaři.
 
Značku „PVSK 2008“ získal Med medovicový.
 
VITANA, a.s.
Provozovna Byšice
Mělnická 133
277 32 Byšice
Obchodní a marketingové oddělení
Ul. Armády 245
155 00 Praha 5 – Stodůlky
 
Roku 1919 byla založena firma Graf, spol. s r.o. a zahájila svou činnost jako malá výrobna sladových výtažků v Praze – Podbabě. 1921 se firma mění na akciovou společnost a začíná s výrobou polévkových kostek a jiných poživatin. Zároveň se společnost přemisťuje do nových kanceláří v pražské Nekázance č. 1 a v r. 1925 je zakoupena budova cukrovaru v Byšicích. Vedení firmy Graf se stěhuje do prostornějších kanceláří na Florenci č. 21 v Praze. Součástí je i nový sklad, který zcela stačí zásobovat pražské prodejny. V roce 1927 Společnost Graf rozšiřuje sortiment výrobků a stává se největším výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření, který udržel výrobu bez přerušení i začátkem krizových 30. let, kdy nemálo výroben zkrachovalo. V r. 1945 je zavedena národní správa, po třech letech jsou národním správcem společnosti ustanoveny "Československé mlýny, národní podnik Praha II". Dochází k připojení kralupského závodu na výrobu polévkového koření a kostek. Vzniká národní podnik Vitana v Byšicích. Posléze jsou připojeny závody v Pardubicích (Franc a synové), Prostějově a Seredi.
Akciová společnost Vitana, která je nyní součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son, vyrábí svůj rozsáhlý sortiment v Byšicích (polévky, hotová jídla, bujóny, omáčky …), ve Varnsdorfu (koření a kořenicí směsi) a v Roudnici nad Labem (rýže a luštěniny). Současná Vitana je velmi moderní potravinářskou firmou, jejíž výrobky pomáhají jak s vařením, tak i pečením. V posledních několika letech získala Vitana ocenění jako „Nejdůvěryhodnější potravinářská značka v ČR“, mnoho prvenství v soutěžích „Nejúspěšnější novinka na trhu“ nebo „Volba spotřebitelů – nejlepší novinka“. Společnost získala certifikace Systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000, systému HACCP dle Dutch code a EMS dle ISO 14001:2004. Od akvizice Vitany v roce 1992 do současnosti investoval koncern Rieber & Son do její modernizace přes 3 miliardy korun s tím, že veškerý vytvořený zisk byl reinvestován v České republice. Vitana je dlouhodobě ziskovou firmou, která v nosných kategoriích zlepšuje svůj tržní podíl. Nyní společnost Vitana zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců.
 
Značku „PVSK 2008“ získaly výrobky Poctivá polévka s játrovými knedlíčky Zapečená brokolice.

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy