KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství

12/03/08
MZe ČR

V Praze 10. března 2008

Tisková zpráva
 
Vláda na svém dnešním zasedání vyhověla žádosti ministra zemědělství Petra Gandaloviče o poskytnutí prostředků vládní rozpočtové rezervy na podpůrné programy zemědělství a žádosti o povolení použití prostředků rezervního fondu organizační složky státu Ministerstva zemědělství na jiný účel a změny závazných ukazatelů státního rozpočtu. Celkově tak bude moci MZe využít 390 mil. Kč nad rámec resortního rozpočtu schváleného na konci loňského roku. 130 mil. Kč bylo uvolněno z vládní rozpočtové reservy a 260 mil. Kč je převedeno do výdajů letošního roku z rezervního fondu ministerstva.
 
„Dohodu s ministerstvem financí považuji za velmi důležitou a výsledek můžeme pokládat za úspěch. Navýšení prostředků je určeno pro konkrétní programy, které v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2008 přišly zkrátka,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Návrh, který vláda schválila, řeší zvýšení prostředků na podpůrné programy v celkové výši 210 milionů korun do sedmi programů. 90 milionů korun je vyhrazeno na program 8. Nákazový fond – likvidace kadáverů.
 
„Navýšení prostředků v tomto programu umožní zejména realizovat podporu chovatelům prasat na částečnou úhradu spojenou s neškodným odstraňováním kadáverů se sazbou blížící se částce 3 koruny na kilogram kadáveru. Původní rozpočet počítal z částkou 1 koruna na kilogram,“ upřesnil ministr.
 
Po 25 milionech korun bude vyčleněno pro program 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů a program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin. 50 milionů korun je určeno pro program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů, 10 milionů korun na program 10. E. Podpora České technologické platformy pro potraviny. Po 5 milionech korun je vyhrazeno na program 5. Podpora Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov a program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací.
Po této úpravě bude směrováno v rámci rozpočtu kapitoly v roce 2008 na podpůrné programy v zemědělskopotravinářském komplexu celkem 1,16 miliard korun.
 
Celkem 160 milionů korun z rezervního fondu resortu je určeno na dotaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Tato částka je určena na marketingovou podporu značky KLASA.
 
Částkou 20 milionů korun z rezervního fondu resortu je, podle návrhu, posílen program vodního hospodářství 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací. Jedná se o podporu staveb, které zabezpečují odvádění a likvidaci odpadních vod a staveb, které zabezpečují dodávky pitné vody v požadované kvalitě a kvantitě.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně