KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila zavedení odstupňované sankce v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti

10/03/08
MZe ČR

V Praze 5. 3. 2008

Žadatelé o dotaci v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) nebudou postihováni sankcemi v případě, že nabyvatel převedené zemědělské půdy sníží její plochu do deseti procent. Vyplývá to z novely nařízení vlády č. 69/2005 Sb., kterou dnes kabinet na návrh ministra zemědělství Petra Gandaloviče schválil.
 
„Důvodem navrhované změny je současná nestálost držby zemědělské půdy a s tím souvisejících častých změn v evidenci zemědělské půdy. V některých případech dochází k problematickému plnění jedné z podmínek čerpání dotací, a to dodržení závazku nabyvatele týkající se obhospodařování celkové výměry pozemků, ke kterým mu bylo převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně pěti let,“ uvedl ministr Gandalovič. Podle stávajícího znění nařízení vlády z roku 2005 bylo žadateli za nedodržení této podmínky zastaveno vyplácení celé dotace.
 
Novela nařízení vlády zavádí odstupňování sankcí. V případě snížení výměry převedených zemědělských pozemků do 10 procent, zůstane dotace zachována.V případě, že se výměra převedených zemědělských pozemků sníží od 10 do 20 procent, sníží se dotace o 10 procent. Při snížení výměry převedených zemědělských pozemků do 30 procent se dotace sníží o polovinu a teprve při poklesu výměry převedených zemědělských pozemků větší než 30 procent žadatel o dotace zcela přichází.
 
Maximální výše dotace v rámci programu PUZČ činí 210 tisíc korun ročně na žadatele. Celková roční částka pro stávajících 336 zařazených žadatelů o tuto podporu dosahuje letos cca 70 milionů korun.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce