KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář duben 2008

01/04/08

Odborné akce z oblasti zemědělství a venkova nejen ze Středočeského kraje

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
DUBEN 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
1.4.2008 9:00-14:00 Evropské fondy pro vodu, vzduch a přírodu
Výsledky operačního programu Infrastruktura a novinky v Operačním programu Životní prostředí. Seminář je určen pro zástupce samospráv. Místo konání: Praha 1. Velký zasedací sál, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2. Pořádá: SFŽP, http://www.sfzp.cz, kontakt:
Lenka Brandtová, e-mail: komunikace@sfzp.cz tel.: 267 994 500  
 
2.4.2008 9:30 Seminář – Konopí v ekologickém zemědělství
Místo: Elektrocentrum Zelená pumpa v Chrašticích u Příbrami, pořadatel: Zelená pumpa – Chraštické centrum, info: H. Gabrielová, tel.: 777 027 012, M. Ruman, tel.: 724 106 808, e-mail: ekocentrum@zelenapumpa.cz
 
2.-6.4.2008 TRŽNICE ZAHRADY ČECH
Již 23. ročník jarní prodejní výstavy pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody. Litoměřice – výstaviště
 
3.4.2008 10:00 Den jarní techniky obdělávání chmelnic
Místo: Chmelnice účelového hospodářství Stekník, Kodaňská 2525, 438 46, Žatec, pořadatel: Chmelařský institut,s. r. o., info: tel.: 415 732 101, fax: 415 732 150, e-mail: p-buchtova@telecom.cz
 
6.-10.4.2008 Techagro – mezinárodní veletrh zemědělské techniky, Animal Vetex – mezinárodní veterinární veletrh, Silva Regina – mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh
Místo: Výstaviště Brno, pořadatel: Veletrhy Brno, a. s., info: tel.: 541 152 834, e-mail: techagro@bvv.cz, animal-vetex@bvv.cz, silva-regina@bvv.cz
Doprovodný program: Výroba kvalitní kukuřičné siláže – stabilní problém. 7.4. 9:30, místo: Brno – Kongresové centrum BVV, sál A2, pořadatel: Oseva, a. s.
Seminář – České lesnictví ve světě II. 7.4. 9:30, místo: Brno, Výstaviště – Pavilon Z, sál Myslivecký, pořadatel: Česká lesnická společnost
 
7.-11.4.2008 Správná zemědělská a ekologická praxe
Kurz je určen zemědělcům a poradcům, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013. Místo konání: Náměšť nad Oslavou; ZERA, V. Nezvala 977, pořádá: ZERA, http://www.zeraagency.eu/
 
10.4.2008  Využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporné kotle
Hlavní téma přednášek bude zaměřeno na tepelná čerpadla všech systémů (vzduch – voda, země – voda), na novinky a praktické zkušenosti z oblasti solární techniky včetně vyhodnocení monitorovaného systému, dále pak na progresivní kondenzační technologie při minimálních rozměrech, zásady jejich navrhování, klady a zápory této technologie pro dané využití. Místo konání: Praha 6; Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, pořádá: REGULUS s.r.o., http://www.regulus.cz
 
12.4.2008 Mezinárodní sčítání vodního ptactva
Roudnice nad Labem, most přes Labe. Tradiční vycházková akce podél vody za účasti odborníků i laiků, při níž se seznámíte s řadou ptačích obyvatel. Směr vycházky – Horní Počáply, její délka cca 15 km. Pořádá: ZO 31/07 ČSOP Ciconia, Mgr. Stanislav Chvapil, prom. ped., e-mail: ciconia.roudnice@centrum.cz tel.: 416 837 603
 
17.-19.4.2008 Narcis
Tradiční výstavu narcisů, tulipánů a dalších drobných cibulovin pořádá SZO ČZS Narcis Kladno v domě zahrádkářů ulice Kleinerova 1477 Kladno (proti Delvitě).
 
22.4.2008 9:30 Firemní den Farmet
Místo: Senice u Nymburka, pořadatel: Farmet a. s. ve spolupráci s AGD Senice, info: tel.: 491 450 140, fax: 491 450 136, m.matuska@farmet.cz
 
23.4.2008 Jízdy zručnosti – Blatná
Místo: Blatná, pořadatel: Profi Press, s. r. o., SOU zemědělské Blatná, info: tel.: 227 018 310, e-mail: pavla.ctverakova@agroweb.cz
 
23.4.2008 Polní den společnosti Selgen, a. s.
Místo: Stupice, okr. Praha-východ, Pořadatel: Selgen, a. s.
 
24.4.2008 Základní výběry a aukce býků masných plemen v roce 2008
Místo: OPB Oslík u Litomyšle, pořadatel: CZ Delta, info: tel.: 461 613 531, Ing. Pekař: 604 296 618, zdenek.pekar@czdelta.cz
 
24.-17.4.2008 NARCIS 2008
7. výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy. Místo: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., kontakt: rehounek@vll.cz
 
25.-27.4.2008 Výstava koní a všeho, co ke koním patří
Místo: Praha 7 – Císařský ostrov, pořadatel: In-Expo Group s. r. o., info: tel.: 221 877 251, 221 877 254, 222 320 666, e-mail: info@in-expo-group.cz
 
 

Zařazeno v Aktuálně