KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe podpoří včelaře dalšími patnácti miliony

21/04/08
MZe ČR

Tisková zpráva V Praze 18. dubna 2008

Podporou v celkové výši 15 milionů korun, které odpovídají více než desetiprocentnímu navýšení roční podpory sektoru včelařství, chce ministerstvo zemědělství pomoci českým včelařům kompenzovat ztráty způsobené úhynem včelstvech. Uvedl to ministr Petr Gandalovič.
 
Příčinou zvýšeného úhynu včelstvech v ČR byly náročné klimatické podmínky způsobené vyšší průměrnou teplotou v zimních měsících. Podle zdrojů ministerstva zemědělství (MZe) lze předpokládat, že došlo k úhynu minimálně 60 tisíc včelstev.
„Jsme si vědomi významu včelařství v souvislosti s opylováním plodin, ale také samozřejmě v otázce produkce medu a tedy zdravé výživy. Proto jsme se rozhodli podpořit obnovu uhynulých včelstev dalšími 15 miliony oproti původně vyhrazeným prostředkům pro letošní rok.“ uvedl Petr Gandalvič.
Ministerstvo chce podle jeho slov podporovat profesionalizaci včelařů obvyklou ve vyspělých zemích Evropské unie.
„Do budoucna je nutné klást větší důraz na prevenci, aplikovat léčebné kroky. K úhynu včelstev v letošním roce v České republice došlo i přes to, že finanční podpory směřující do včelařství jsou vysoké, včetně 70 milionů korun, které jsou určeny na kvalitní zazimování včelstev,“ upozornil ministr.
V rámci podpory českého včelařství byla z rozpočtu MZe pro rok 2008 původně vymezena částka přesahující 141 milionů korun. Dalších 15 milionů korun podle ministra doplní zmíněnou sedmdesátimilionovou dotaci na zazimované včelstvo, peníze budou uvolněny z rozpočtových rezerv MZe, o jejichž uvolnění požádá ministr vládu. Odborníci ministerstva v současné době pracují na finální fázi dokumentu, do konce měsíce má být předložen k podpisu ministrovi.
 
Podpůrná opatření pro rok 2008 z prostředků ČR pro ČSV
·        Dotace na činnost NNO ze SR na rok 2008 – 19 mil. Kč.
·        Dotace na zazimované včelstvo – 70 mil. Kč.
 
Podpůrná opatření pro rok 2008 ze společných prostředků ES a ČR národní program
·        Technická pomoc – 13 430 000, – Kč.
·        Boj proti varroáze – 16 458 000, – Kč.
·        Racionalizace kočování včelstev – 8 229 000, – Kč.
·        Rozbory medu – 2 913 000, – Kč.
·        Obnova včelstev – 14 000 000, – Kč.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe