KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Senát schválil novelu vodního zákona

25/04/08
MZe ČR

Tisková zpráva Praha 25.4. 2008

 Senát včera ve večerních hodinách schválil novelu vodního zákona. Novela nyní putuje k podpisu prezidenta republiky. Cílem novely je usnadnit budování protipovodňových opatření.
 
 „Těší mě, že senát podpořil námi předloženou novelu vodního zákona. Smysl této novely spočívá v usnadnění budování protipovodňové ochrany. Protipovodňová ochrana je velmi závažné téma, kterému věnujeme velkou pozornost,“ řekl k novele ministr Gandalovič a dodal „Jako velmi užitečné opatření, které je zároveň malým zásahem do krajiny vidíme poldry, zejména jejich výstavbu má novela usnadnit a urychlit.“
 
Novela podporuje zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Pokud k řízenému rozlivu dojde, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována, což je přínosem pro zemědělce hospodařící na těchto územích. Nebudou se muset strachovat o svou činnost a poldry budou i nadále živou částí území.
 
„Není možné řešit povodňovou ochranu pouze zvýšením kapacity koryt řek a hrázemi. Poldry pomáhají zpomalovat průběh povodně už na horních tocích, kde voda nenapáchá takové škody. Aby byla ochrana před povodněmi opravdu komplexní je třeba využívat všechna možná opatření tedy poldry, hráze, prohrábky koryt a podobně,“ doplnil ministr Gandalovič.
 
Pro zajišťování pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření je v novele nově zahrnut i institut vyvlastnění.„Jedná se až o krajní řešení, vždy se budeme nejdřív snažit s vlastníkem pozemku domluvit a pozemek koupit,“ uzavřel ministr Gandalovič V současnosti existuje řada příkladů obcí, které volají po poldrech a podobných opatřeních, ale roztříštěná a komplikovaná držba pozemků výstavbu znemožňuje.
 
Ministerstvo zemědělství má na protipovodňová opatření připraveno do konce roku 2012 celkem zhruba 14 miliard korun. Jsou připraveny programy, které pokrývají projekty malé i velké. Počítá se s ochranou sídel všech velikostí, nově mohou přicházet s návrhy na protipovodňová opatření i přímo obce.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně