KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 2

08/04/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Informace pro agronomy a soukromé pěstitele ze SRS

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 2.4. 2008
 
Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 2
za období 17. – 30.3. 2008
 
 
1. Počasí
Ve sledovaném období došlo k výraznému ochlazení, z hlediska dlouhodobého průměru bylo teplotně i srážkově průměrné. Noční teploty se pohybovaly kolem 0°C (nejnižší teploty -8°C hlášeny na Trutnovsku), denní teploty dosáhly maximálně 14°C. Srážky byly poměrně četné, převážně sněhové nebo dešťové se sněhem. Ve vyšších horských polohách napadl sníh (20-50 cm).
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
Chladné počasí pozastavilo růst ozimů. Vlivem místně vyšších srážek docházelo k podmáčení částí ploch. Pokračování polních prací bylo zastaveno, na některých lokalitách (jižní Čechy) nebylo setí jařin zatím zahájeno.
PŠENICE OZIMÁ (RF 13 – 25)
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Šumperk (Dolní Studénky).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Břeclav (Charvátská Nová Ves), Mělník (Čečelice), Praha (Uhříněves), Přerov (Troubky nad Bečvou) a Šumperk (2x Postřelmov).
            Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okresech Litoměřice (Křesín), Šumperk (Bludov, Chromeč, Sudkov, Šumperk) a Vsetín (Příluky).
Ojediněle střední výskyt tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) byl pozorován např. v okrese Znojmo.
Střední výskyt žluté rzivosti pšenice /rzi plevové/ (Puccinia striiformis) a obecné krčkové a kořenové hniloby pšenice /fuzarióz/ (Fusarium spp.) byl zjištěn v okrese Hradec Králové.
Střední výskyt stéblolamu pšenice (Oculimacula yallundae syn. Tapesia yallundae) byl zaznamenán v okrese Hradec Králové (Nechanice, Světí, Skalička, Humburky).
První výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis) byl sledován v okrese Břeclav (26.3. Němčičky, Mikulov).
Lokálně střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly sledovány v okresech Kladno, Jeseník (Javorník, Vindava), Znojmo; ojediněle střední výskyt na ostatních okresech jižní Moravy, na více lokalitách v okrese Olomouc a střední výskyt byl zaznamenán v celém okrese Kolín.
 
JEČMEN OZIMÝ (RF 23 – 25)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Blansko (Jedovnice), Břeclav (Šakvice), Hradec Králové (Dobřenice, Lhota pod Libčany, 2x Skalička nad Labem), Jeseník (Javorník-město, Vlčice u Javorníka), Litoměřice (Želevice), Mělník (Čečelice, Kostelec nad Labem), Praha (Hájek u Uhříněvsi), Praha-východ (2x Úvaly u Prahy), Praha-západ (Kytín), Rakovník (Lišany u Rakovníka), Šumperk (Bludov, Rapotín) a Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto).
Lokálně střední výskyt stéblolamu ječmene (Oculimacula yallundae syn. Tapesia yallundae) byl zaznamenán v okrese Jeseník (Uhelná).
Ojediněle byly zjištěny až plošné výskyty hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) v okrese Frýdek-Místek (Baška); docházelo k šíření choroby na horní listy.
První výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl sledován v okrese Pardubice (Spytovice).
První výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene /hnědé skvrnitosti/ (Pyrenophora teres) byly zjištěny v okresech Kroměříž (25.3.), Hodonín (26.3. Lidéřovice) a Uherské Hradiště (Nedakonice).
Ohniskově střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován např. v okrese Rychnov nad Kněžnou.
 
JEČMEN JARNÍ
K poškození mrazem došlo na velmi dobře vzešlých porostech, zasetých již v polovině února, v okrese (18-19.3. teplota -5°C).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 19 – 50)
K poškození mrazem došlo na vzrostlejších rostlinách v okrese Kladno.
Střední výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl sledován v okresech Kroměříž (Těšnovice a Drahlov u Jarohněvic), Uherské Hradiště (Kostelany) a Vyškov (Habroviny).
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zaznamenán v okrese Jihlava, lokálně v okresech Kolín, Pelhřimov (Želiv), Tábor (Mladá Vožice), Bruntál, Olomouc (Hostovice, Tršice, Suchonice, Lipany) a ojediněle v okrese Nový Jičín; lokálně silný výskyt byl pozorován v okrese Jeseník (Velká Kraš, Vindava) zejména na okrajích porostů a ohniskově silný výskyt v okrese Náchod (Zahořany – ošetřeno 73 ha); střední až silný výskyt byl sledován v okrese Kladno (cca 100 ha bylo z důvodů silného poškození hrabošem zaoráno), Nymburk (Straky, Vykáň, Městec Králové, Vrbová Lhota), České Budějovice (Čejkovice, Dasný).
 
BRSLEN
Líhnutí larev mšice makové (Aphis fabae) bylo potvrzeno na Moravě v okresech Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Jeseník, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc a Přerov. Poškození vajíček v důsledku poklesu teplot pod bod mrazu bylo zjištěno v okresech Břeclav, Karviná, Opava a Přerov; lze předpokládat poškození i na dalších lokalitách.
 
PÍCNINY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY (TTP), LOUKY
Místy střední, lokálně až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly opakovaně sledovány v jetelovinách a TTP v celém okrese Rychnov nad Kněžnou; střední výskyt byl zaznamenán v okresech Tábor (Borkovice, Mladá Vožice, Horusice, Borkovice, Mažice, Noskov, Chocov), České Budějovice (Čejkovice, Hrdějovice, Branišov, Dubné, Ševětín, Dolní Bukovsko, Dynín, Sedlíkovice, Dříteň a Borovany); silný výskyt v okrese Český Krumlov (Velešín). Střední až silný výskyt škůdce byl pozorován ve vojtěšce v okresech Nymburk (Pátek, okolí Loučeně, Městce Králové a Křince) a Kladno.
Lokálně silný výskyt krtka obecného (Talpa europaea) byl pozorován na loukách a pastvinách v okrese Jindřichův Hradec.
 
OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE
 
JABLOŇ
Lokálně střední výskyt vajíček mšice jabloňové (Aphis pomi) byl zaznamenán v okresech Přerov, Jeseník a Olomouc.
Střední výskyt štítenky čárkovité (Mytiloloccus ulmi) byl zjištěn v okrese Nový Jičín (Bartošovice); střední až silný výskyt v okresech Přerov (Skalička) a Vsetín (Vysoká u Val. Meziříčí).
Lokálně střední až silné výskyty mery jabloňové (Cacopsylla mali) byly pozorovány na neošetřovaných stromech a v alejích na severní Moravě a ve Slezsku.
 
BROSKVOŇ a MERUŇKA
poškození mrazem došlo u drobných pěstitelů na broskvoních (zmrzlé konce větviček) a meruňkách v okresech Svitavy (Litomyšl), Hradec Králové a Ústí nad Labem (květy).
SLIVOŇ
Ojediněle silný výskyt puklice švestkové (Parthenolecanium corni) byl sledován v okresech Nový Jičín (Rybí) a Šumperk (Bludov).
 
RYBÍZ
Silný výskyt mšice rybízové (Cryptomyzus ribis) byl zjištěn v zahradách u drobných pěstitelů v okrese Litoměřice (Slatina).
 
3. Závěr
Stav vegetace se vzhledem k teplotním podmínkám v uvedeném období výrazně nezměnil. K poškození mrazem došlo u broskvoní, meruněk ana časnězasetých jarních ječmenech. Riziko poškození ovocných dřevin nočními mrazy trvá.
Zvýšenou pozornost je stále třeba věnovat rozvoji houbových chorob, výskytu  virových zakrslostí a jejich přenašečů u ozimů. Ve všech sledovaných plodinách byl opakovaně zjištěn střední až silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis).
 
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
Z podkladů sekce terénní služby zpracovala: Ing. Regina Tesařová