KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 3

18/04/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 31.3. – 13.4.2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633

Praha, 16.4.2008

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 3
za období 31.3. – 13.4.2008

1. Počasí
V první polovině období bylo chladné počasí doprovázené přeháňkami, ve vyšších polohách sněhovými; místy byl zaznamenán vydatný déšť. Od 8.4. bylo zaznamenáno oteplování s minimem srážek. Většinou bylo polojasno až slunečno, noční a ranní teploty -5 až 7 °C, denní teploty se pohybovaly mezi 10 – 14 °C, odpolední vystoupily až k 21 °C. Koncem sledovaného období se přes západní část republiky přehnala bouřka s krupobitím.

2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
Pozemky ozimů byly zamokřeny (Písek). V důsledku nepříznivého počasí se zpozdily jarní práce, zvláště setí jařin (západní Čechy).

OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ
(RF 23 – 31)
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okresech Prostějov (2x Kobeřice, 2x Určice) a Vyškov (Dědice u Vyškova).
Lokálně střední výskyt tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) byl pozorován např. v okresech Chrudim (Mrákotín, Lukavice), Trutnov (Slemeno), Brno-venkov, Třebíč (Střítež, Boňov, Šebkovice, Hrotovice), Zlín (Racková), Kroměříž (Kyselovice, Střížovice, Holešovsko).
První ojedinělý výskyt hnědé rzivosti pšenice (Puccinia recondita) byl zjištěn v okrese Vsetín (Kelč).
Ojediněle střední výskyt stéblolamu pšenice (Oculimacula yallundae syn. Tapesia yallundae) byl zaznamenán v okrese Vyškov (Vyškov).
Ojedinělý střední výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis) byl sledován např. v okrese Znojmo; lokálně střední výskyt v okrese Bruntál (Rusín, Osoblaha).
První výskyt imag kohoutka černého (Oulema melanopus) byl zjištěn v okrese Břeclav (Boleradice).
Silný výskyt larev bejlomorky obilné (Mayetiola destructor) byl pozorován v odnožích v okrese Mladá Boleslav (Katusice, odrůda Cubus).
Lokálně střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zjištěny v okresech Kolín, Blansko, Jeseník (Javorník, Vindava); střední výskyt např. v okresech České Budějovice (Chodeč, Velečin), Bruntál (Rusín, Bohušov, Sl. Pavlovice), Olomouc (Vacanovice, Lipany, Tršice, Myslechovice); lokální poškození bylo zjištěno v okrese Přerov (Polovice, Brodek, Tovačov).
Silně poškozené porosty prasetem divokým (Sus scrofa) byly zaznamenány v okresech Příbram (Rosovicko, Hvožďansko) a Písek (Lučkovice).
Lokálně silné zaplevelení běžně se vyskytujícími druhy plevelů bylo zaznamenáno v okresech Kladno a Trutnov (Svatoňovice – převažuje svízel přítula /Galium aparine/).
JEČMEN OZIMÝ (RF 23 – 32)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Frýdek-Místek (5x Oldřichovice), Hradec Králové (Syrovátka), Litoměřice (Podlusky, Roudnice nad Labem) a Praha-západ (Kytín, 2x Mníšek pod Brdy).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okresech Frýdek-Místek (Staříč), Litoměřice (Chcebuz) a Praha-západ (Mníšek pod Brdy).
Střední výskyt šedobílé sněžné plísňovitosti obilnin /palušky travní/ (Typhula incarnata) byl pozorován (důsledek zamokření částí pozemků a větší hloubkou zasetí) v okresech Karlovy Vary a Sokolov (Bor, Těšovice).
Lokálně střední výskyt stéblolamu ječmene (Oculimacula yallundae syn. Tapesia yallundae) byl zaznamenán např. v okrese Jeseník (Uhelná).
Střední výskyt padlí ječmene (Blumeria graminis) byl sledován v okresech Frýdek-Místek a Opava.
Ojediněle střední výskyty hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) byly zjištěny v okrese Frýdek-Místek (Baška).
Silný výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl sledován v okresech Blansko (Kunštát) a Karlovy Vary (Bor), Plzeň-jih (Spálené Poříčí).
První výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene /hnědé skvrnitosti/ (Pyrenophora teres) byly zjištěny v okrese Kladno; střední výskyt např. v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto).
Ojediněle střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován např. v okrese Příbram (Březnicko, Dobříšsko).
JEČMEN JARNÍ (RF 00 – 13)
K poškození mrazem došlo v okrese Kladno.
Poškození porostů dřepčíky (Phyllotreta) bylo zaznamenáno v okresech Kroměříž (Kvasice; porosty byly ošetřeny) a Přerov.

OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ
(RF 30 – 53)
Střední výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl sledován v okresech Náchod a Kroměříž (Těšnovice, Drahlov).
První výskyt bílé skvrnitosti listů brukvovitých (Pseudocercosporella capsellae) byl pozorován na listech 8.4. v okrese Uherské Hradiště (Staré Město). Ohniskový silný výskyt plasmodiophorové nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) byl zjištěn v okrese Jeseník (Vidnava); ohniskový výskyt byl rovněž laboratorně potvrzen v okrese Bruntál (Krnov); v okrese Opava byl zaznamenán lokálně silný výskyt (Jilešovice – 20 ha). Nálety „stonkových krytonosců“ krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) byly sledovány ve střední intenzitě na neošetřených porostech v okrese Břeclav (Hrušky, Němčičky); silný výskyt krytonosce čtyřzubého byl zjištěn 31.3. a střední výskyt 9.4. v okrese Sokolov (Těšovice); střední až silný nálet byl potvrzen v okrese Vsetín.
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zaznamenán v okrese České Budějovice ((Dobřejovivce, Chotýčany, Velechvín, Ševětín, Mazelov, Dynín, Dubné, Radostice u Borovan), Olomouc (Hostkovice, Tršice, Suchonice, Lipňany); lokálně střední až ojediněle silné výskyty byly sledovány v okresech Příbram (Březnicko, Dobříšsko), Bruntál (Rusín, Bohušov, Sl. Pavlovice). V okrese Jeseník (Velká Kraš, Vidnava) byly zjištěny lokálně silné výskyty hlavně na okrajích porostů.
MÁK
K poškození mrazem došlo u vzešlých porostů v okresech Chrudim a Kroměříž (Trávník 90 ha). Převážná část porostů (cca 250 ha) v okrese Litoměřice bude přeseta (Charvátce, Radešín, Martiněves).
První výskyt plísně máku (Peronospora arborescens) byl pozorován v okrese Prostějov.
BRSLEN
Líhnutí larev mšice makové (Aphis fabae) pokračovalo na sledovaných lokalitách v celé ČR. Výskyt larev se základy křídel byl potvrzen v okresech Jeseník a Opava.
Úbytek mšic v důsledku poklesu teplot pod bod mrazu byl zjištěn v okresech Znojmo a Břeclav.

PÍCNINY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY (TTP), LOUKY
Následkem poškození porostů hrabošem polním (Microtus arvalis) bude zaoráno cca 350 ha v okrese Svitavy. Střední výskyt byl sledován v okrese Semily na loukách, pastvinách a jeteli; v jetelovinách v okresech Příbram (Březnicko, Zalužansko), Prachatice (Netolicko), Blansko (Němčice u Ludíkova), Jihlava, Třebíč a silný výskyt v okresech Strakonice, Prachatice (Nihošovice, Bílsko). Přetrval střední ojediněle až silný výskyt v okrese Rychnov nad Kněžnou v TTP a jetelovinách. Silný výskyt na TTP byl sledován v okresech Strakonice a Prachatice (Sudkovice, Skály, Koječín, Křepice, Bílsko, Nihošovice, Úlehle, Libětice, Mutěnice, Sedlice, Radomyšl); střední výskyt (Rojice, Přední Ptákovice). V okrese Pardubice (Neratov, Živanice, Dašice, Komárov) byly zjištěny lokálně silné výskyty na loukách.
K lokálně silnému poškození prasetem divokým (Sus scrofa) došlo na TTP v okresech Jindřichův Hradec a Písek (Lučkovice).

OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
Střední výskyt svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byl zjištěn v okresech Olomouc a Jeseník.
Lokálně střední výskyt vajíček mšice jabloňové (Aphis pomi) přetrval v okresech Přerov, Jeseník a Olomouc; bylo zaznamenáno líhnutí.
Líhnutí mšice jitrocelové (Disaphis plantaginea) bylo sledováno v okrese Břeclav (Velké Bílovice).
První výskyt brouků chrousta maďalového (Melolontha hippocastani) byl zjištěn v okrese Hodonín.
První výskyty květopasa jabloňového (Anthonomus pomorum) byly zaznamenány v okresech Brno-město 10.4., Břeclav 8.4. (Velké Bílovice), Uherské Hradiště 31.3. (Buchlovice, Kněžpole), Zlín 4.4. (Žlutava), Olomouc a Bruntál.
Střední výskyt mery jabloňové (Cacopsylla mali) přetrval na neošetřovaných stromech a v alejích na severní Moravě a ve Slezsku.
Lokálně střední výskyt housenek obalečů pupenových a slupkových (obaleč pupenový – Spilonota ocellana, obaleč jabloňový – Hedya nubiferana /dimidioalba/, obaleč zimolezový – Adoxophyes orana /reticulana/, Pandemis spp., Archips spp. ad.) byl pozorován např. v okrese Kladno.
Silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn v okrese Jičín (Drahoraz); proběhne ošetření cca 10 ha.
Silné poškození kmínků ohryzem zajíce polního (Lepus europaeus) bylo pozorováno v okrese Plzeň-jih (sad Nebílovy).
HRUŠEŇ
Lokálně střední výskyt mer (Psyllomorpha) byl sledován v okrese Břeclav (Mikulov, Hrušky, Valtice – signalizace ošetření 3.4.).
MERUŇKA
K poškození kvetoucích stromů mrazem došlo v okrese Nymburk u drobných pěstitelů.
SLIVOŇ
Lokálně střední výskyt vajíček mšic (Aphidoidea) byl sledován v okrese Přerov (začátek líhnutí).

3.Závěr
K poškození mrazem došlo v porostech máku, kvetoucích stromů meruněk.
Bylo zaznamenáno líhnutí přezimujících škůdců.
S ohledem na předpověď počasí v následujícím období je třeba zaměřit pozornost na šíření houbových chorob; v porostech ozimů byly zaznamenány postupně první až střední, ojediněle také silné výskyty. Předmětem zájmu zůstávají virové zakrslosti a jejich přenašeči. Ve sledovaných plodinách přetrvávají střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis); na četných lokalitách probíhá ošetření porostů.

Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům