KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuality OHK Příbram

13/05/08

20. týden


Okresní hospodářská komora v Příbrami
 
Tyršova 106 – Zámeček, 261 01 Příbram I
 tel.: 318 627 784, fax: 318 627 785 e-mail:
ohkpb@ohkpb.cz,
 
web:www.ohkpb.cz
 IČ: 46354891 DIČ: CZ46354891 OR: A8191/01 Spis. zn. 19196/93


 
 
 
 
AKTUALITY OHK a InMP Příbram                                   20. týden                                                                          
 
 
1.POZVÁNKY A AKCE
 
* Všechny odkazy lze otevřít pomocí klávesy Ctrl + kliknutím myši na Vámi vybraný odkaz.
 
                                                                                                                                                               
1.         P o z v á n k y   a    a k c e
                                                                                                                                      
 
Výstava „ PŘÍBRAM 2008“
Pořádá Sdružení podnikatelů ČR
Datum konání:23. – 25. května 2008
Místo konání:   areál zimního stadionu Příbram
Bližší informace:přihláška , p.Jan Rajdl tel. 241 404 694, mobil: 603 572 977,email: in-ex.rajdl@volny.cz  p. Hromádka tel. 605 967 499
 

                                                                                                                                     nové
XIV. ROČNÍK V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2008
Pořádá OHK Příbram
Datum konání: 30. května
 

                                                                                                                                     nové
ZÁMECKÁ SLAVNOST
Pořádá Dětská odborná léčebna Bukovany
Datum konání: 14. 6. 2008 od 10 do 19. 00 hod.
Bližší informace: pozvánka
 
 
2.           C o  b y  V á m    n e m ě l o    u j í t    v e    S b í r c e    z á k o n ů   ! ! !
 
156. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb.,
        kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k
        řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 
157. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní
        výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
 
 
3.         R ů z n é


 
OHK Příbram – článek v KAHANU – květen 2008                                     
Každý měsíc OHK v Příbrami píše článek do zpravodaje MěÚ Příbram Kahan. Článek na květen ZDE                                                                                                                                                                                         
OD 15. DUBNA 2008 OHK PŘÍBRAM VYDÁVÁ VÝPISY Z REGISTRŮ STÁTU
 ( obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, výpisy z katastru nemovitostí)
 
CENÍK:
 
Výpis z registru státní správy
1. strana (v Kč)
Každá další strana (v Kč)
Výpis z Obchodního rejstříku
70,–
50,–
Výpis z Živnostenského rejstříku
70,–
50,–
Výpis z Katastru nemovitostí
70,–
50,–

  
ÚŘEDNÍ HODINY:

Úřední dny
Úřední hodiny
Pondělí
8:00 – 15:00
Úterý    
8:00 – 12:00
Středa
8:00 – 15:00
Čtvrtek
8:00 – 15:00
 
 
                                                                                                                                  
 
PROCURE- elektronické zadávání zakázek
OHK Příbram se prostřednictvím KHK Střední Čechy zapojila do francouzského projektu – elektronické zadávání veřejných zakázek PROCURE. Elektronické zadávání veřejných zakázek vede ke zrychlení celého procesu, zjednodušení administrativy, úspoře finančních prostředků a zvýšení konkurenceschopnosti podniků = dosažení maximálně možných výsledků s minimálními náklady a stráveným časem. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí z programu eTEN www.eten-procure.com. Pilotně je tento projekt ověřován ještě v dalších 4 státech EU.
Bližší informace:letáček
 

                                                                                                                             nové
Hospodářská komora České republikysi Vám dovoluje nabídnoutprezentaci Vaší firmyu příležitosti konání XX. sněmu Hospodářské komory České republiky
Datum konání: 29. května 2008
Místo konání: Kongresové centrum v Praze
Bližší informace: ZDE, ZDE,
Kontaktní osoby: Květa Suchá, telefon: 296 646 531, e-mail: sucha@komora.cz, Iva Hubálková, telefon: 724 613 103, e-mail: hubalkova@komora.cz                         
Termín dodání 13. května 2008

 

Inzerce v časopisu KOMORA. CZ                                                                      
Časopis KOMORA CZ vychází 11x ročně.  Časopis je distribuován členům Hospodářské komory ČR, V.I.P. osobnostem českého politického a hospodářského života, senátorům, poslancům, všem ambasádám v ČR, českým centrům v Evropě, dále na jednotlivé hospodářské komory na všech stupních, začleněná živnostenská společenstva, vládním agenturám, státní správě a samosprávě.
Bližší informace: na tel. 318 627 784, 603 866 178, 724 613 953.           
                                                                                                                                   
Hospodářská komora ČR spustila na svých webových stránkách nový poptávkový systém
Bližší informace:www.komora.cz
                              
                                                                                                                        nové
Společnost IZFAS a.s. organizuje veletrh „Bota / Zima-24. Veletrh boty, kabelky a doplňky“
Datum konání:  3. 7.2008 – 6. 7.2008
Místo konání:    vTureckuv Izmiru  
Kontaktní osoby:  Paní Tuba Büyüköztürk
Bližší informace: www.izmirfair.com.tr,Tel: +90 232 497 12 33 – 4,Fax: +90 232 497 12 38 – 9
 

                                                                                                                           nové
Hejtman Středočeského kraje vyhlašuje 1. kola třech Výzev překladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. Výzva
Oblast podpory 1.1- zvyšování kvality ve vzdělávání
2. Výzva
Oblast podpory- rovné příležitosti dětí žáků,včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
3. Výzva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oblast podpory 1.3- Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY 3 VÝZVY
Vyhlášení výzev– 5. května 2008
Ukončení příjmu žádostí- 16. června 2008
Předběžný termín vyhlášení výsledků- listopad 2008
Bližší informace:  http://fondyeu.kr-stredocesky.cz
                                                                                                                                                                    
4.         N a b í d k y   p r o    č l e n y
 
Poptávkový systém firmy AXIS4 Vám nabízí
§         Zasílání poptávek odběratelů, kteří hledají vaše produkty či služby
§         Možnost vkládat své poptávky po určitých službách a produktech
Stačí vytvořit dopis,ve kterém popíšete co hledáte.
Podrobnější informace na www.axis4.info
  
5.            T i p y    n a    k u l t u r n í    a k c e
                                                                                                                            nové
Statek Vletice
pořádá
akci „ ZAHRADA VLETICE“ 
Datum konání: 31. května 2008 od 10.00 hodin
Bližší informace: ZDE
 

                                                                                                                            nové
Taneční škola DOHNAL DANCING
pořádá  
Taneční festival „ EUROPEAN QUADRILLE DANCE FESTIVAL 2008“
Datum konání:16. května 2008 od 12.00 hodin
Místo konání:   na náměstích a pěších zónách
Bližší informace: ZDE
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Knihovna Jana Drdy v Příbrami
vyhlašuje
 
velkou soutěž pro děti základních škol „Napiš básničku“
UZÁVĚRKA 15. ČERVNA
Bližší informace: pí Mlčochová, mlcochova@kjd.pb.cz, knihovna@kjd.pb.cz
 
 

                                                                                                                               nové
VŠUP Praha a Hornické muzeum v Příbrami
Vás zve na
 
vernisáž „ VERTIKÁLY “
Datum konání: čtvrtek 15.5.2008 v 17 hodin
                            výstava potrvá do 31.10.2008
Místo konání:  šachetní věž dolu Vojtěch na Březových Horách
 
6.         I n f o r m a c e

Dovolujeme si Vás pozvat do INFORMAČNÍHO MÍSTA PRO PODNIKATELE „InMP“, které bylo zřízeno při Okresní hospodářské komoře v Příbrami na Zámečku v říjnu r. 2003. Od 1. 2. 2005 můžete také navštívit expozitury Informačního místa pro podnikatele na Dobříši a v Sedlčanech.
 
 
RM Příbram
Tyršova 106 – Zámeček
261 01 Příbram I
Tel.: 318 627 784; Fax: 318 627 785, mobil: 603 866 178
                                                            http://www.ohkpb.cz/, rmpribram@inmp.cz
 
Expozitura Dobříš
budova radnice – zasedací místnost 2. p.
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
mobil: 724 613 953
e-mail: rmpribram@inmp.cz
Pondělí: 09:30 – 13:30 – zasedací místnost
               13:30 – schůzky ve firmách
!!!13. 5. 2008!!!
Expozitura Sedlčan
hlavní budova radnice – zasedací místnost 2.p.
nám. T.G.M. 32, 264 80 Sedlčany
mobil: 724 613 953
e-mail: rmpribram@inmp.cz
Úterý: 08:00 – 12:00 – zasedací místnost
           12:00 – schůzky ve firmách
 
 
 
 
Info o členské základně
K dnešnímu datu je zaregistrováno 201 členů OHK, z toho 95 FO a 106 PO.
 
Dne 8. 4. 2008 představenstvo OHK schválilo nového člena:
Fireservis hasičská společnost s.r.o.
 


Aktuality schválila: Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Dne 12. 5. 2008 zpracovala: Klára Pleslová, asistentka OHK Příbram
Tel.: 318 627 784-5; Fax: 318 627 785;
mailto: ohkpb@ohkpb.cz, http://www.ohkpb.cz

Zařazeno v Aktuálně