KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV se rozběhne v červnu

02/05/08
MZe ČR

Praha, 30. dubna 2008

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova ČR schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat ve 4. kole příjmu žádostí o podporu v opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu od 10. do 30. června.
Zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013, se týká opatření I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a III.1.3 Podpora cestovního ruchu.
„Kromě Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpory cestovního ruchu budou přijímány žádosti i na další dvě opatření osy I. Jedná se o opatření Využívání poradenských služeb, ke kterému byla pravidla schválena pátého února, a opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost, u kterého ve specifické části Pravidel k žádné změně nedošlo,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Příjem žádostí bude probíhat od desátéhodo třicátého června do třinácti hodin  na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ doplnil ministr.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD. Omlouváme se – nastal technický problém, hned po vyřešení budou Pravidla zveřejněny na webu MZe!
Následující tabulka obsahuje průměrné roční alokace veřejných prostředků na jednotlivá spouštěná opatření
 
opatření
Průměrná roční alokace pro opatření (mil EURO)
I.1.3  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
17,49
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
1,79
I.3.4 Využívání poradenských služeb
2,82
III.1.3 Podpora cestovního ruchu.
11,35
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe