KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič schválil pravidla čerpání prostředků OP Rybářství  v letech 2007 – 2013

02/05/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 30. dubna 2008

Podniky produkčního rybářství i rybářské svazy mohou v červnu požádat o dotace na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj rybářského hospodářství. Ministr zemědělství Petr Gandalovič odsouhlasil pravidla čerpání prostředků prvních dvou opatření OP Rybářství, která jsou zaměřena na podporu investic do rybníků a dalších zařízení souvisejících s produkcí ryb a investic na zpracování sladkovodních ryb.
 
„Po schválení Operačnímu programu Rybářství Evropskou komisí na konci loňského roku nyní otevíráme prostor pro uplatnění nápadů na modernizaci rybářského sektoru. Po těchto prostředcích rybářské podniky dlouhodobě volaly a já věřím, že je účelně využijí pro svůj rozvoj. Celkově je na podporu sektoru rybářství připravena v dalších šesti letech bezmála jedna miliarda korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Hlavním zdrojem financování OP Rybářství je příspěvek Evropského rybářského fondu, dále jsou použity zdroje ministerstva a žadatelé z podnikatelské sféry musí do projektů vložit minimálně 40 % vlastních zdrojů.
 
Ministerstvo také vybere partnera pro zpracování komunikační kampaně směřující ke zvýšení domácí spotřeby sladkovodních ryb.
                                                                                        
Nyní budou mít žadatelé příležitost prostudovat pravidla, která uveřejní na svých internetových stránkách jak ministerstvo zemědělství, tak Státní zemědělský intervenční fond. Právě jeho regionální pracoviště budou v termínu od 10. do 30. června 2008 přijímat projektové žádosti. OP Rybářství se tak připojuje k systému přijímání žádostí do Programu rozvoje venkova, který ve stejném termínu otevírá již třetí výzvu pro žadatele.
 
Ministerstvo očekává největší zájem o výstavbu či rekonstrukci rybníků, odbahnění rybníků a nákup zařízení a technologií souvisejících s rybářským hospodařením. V oblasti zpracování rybího masa pak budou modernizovány a rozšiřovány stávající provozy.
 
„Velká očekávání vkládáme do všeobecné propagační kampaně, která by měla podpořit spotřebu sladkovodních ryby a výrobků z nich. Bude to zároveň výzva pro naše producenty a zpracovatele, aby dokázali svými kvalitními výrobky poptávku uspokojit,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe