KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NATURA 2000 V LESÍCH

02/05/08
SZIF

Informace pro žadatele opatření Natura 2000 v lesích

Od 1. 5. 2008 nabude účinnosti NV 147/2008 Sb., k opatření Natura 2000 v lesích a od 2. 5. 2008 je možno podávat žádosti o zařazení a dotaci na příslušnou Zemědělskou agenturu (ZA).
V sekci Program rozvoje venkova / OsaII / 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy jsou umístěny formuláře žádosti o zařazení a dotaci na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích pro rok 2008 (podle NV č. 147/2008 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout. V této sekci jsou ke stažení další příslušné materiály pro toto opatření (Příručka pro žadatele, Instruktážní listy, Metodika k provádění NV 147/2008 Sb.).
Žádosti o zařazení a dotaci se podávají na místně příslušné ZA a to nejpozději do 15. 5. 2008.

Ing. Ludmila Králová
Oddělení metodiky environmentálních podpor

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce