KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NV 113/2008 o poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

06/05/08
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

NV 113/2008

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce