KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí o čerpání z Operačního programu Rybářství se rozběhne v červnu

13/05/08
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha, 12. května 2008

   Pravidla pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Rybářství 2007-2013 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič na konci měsíce dubna. Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat v 1. kole příjmu žádostí, které poběží paralelně s Programem rozvoje venkova v době od 10. do 30. června do 13,00 hodin, v opatřeních 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh.

 „Po schválení Operačnímu programu Rybářství Evropskou komisí na konci loňského roku nyní otevíráme prostor pro uplatnění nápadů na modernizaci rybářského sektoru. Po těchto prostředcích rybářské podniky dlouhodobě volaly a já věřím, že je účelně využijí pro svůj rozvoj. Celkově je na podporu sektoru rybářství připravena v dalších šesti letech bezmála jedna miliarda korun,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Příjem žádostí bude probíhat od desátého do třicátého června do třinácti hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ doplnil ministr.

 Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EFF – Evropský rybářský fond) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

 Vzhledem k předcházení případným nejasnostem upřesňujeme znění obecné části Pravidel opatření 2.1. a 2.4., záměry a) a b), odstavec 5, písmeno b) následovně: „Každá Žádost o dotaci může zahrnovat pouze jeden záměr. Počet předložených žádostí o dotaci není omezen.“ Dále upozorňujeme žadatele, pokud je to z jejich strany možné, na doručení elektronicky vyplněného formuláře Žádosti o dotaci z OP Rybářství na CD nosiči, které pracovníkům regionálních odboru SZIF usnadní příjem a administraci žádostí o dotaci.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce