KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální poradenská a informační místa OPŽP zahajují svoji činnost

06/05/08

Ve středu 30. dubna byla slavnostně spuštěna pilotní síť regionálních poradenských a informačních míst (RPIM) pro prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Poradenská a informační místa oficiálně zahájila svou činnost 2. května 2008. Jejich hlavní náplní je vyhledávat potencionální žadatele zejména z řad malých obcí, pomoci jim s přípravou nových projektů a poskytovat jim odborné poradenství pro oblast podpory Snížení znečištění vod rozšířením a zkvalitněním systémů, které budou sloužit k odvádění a čištění odpadních vod a Zlepšení jakosti pitné vody zabezpečením zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a rozšířením a rekonstrukcí vodovodních sítí a úpraven. Tyto služby budou poskytovat poradenská centra zdarma.

Společnosti však nebudou pro žadatele o dotace zpracovávat dokumentaci potřebnou pro účast v OPŽP. Jejich zpracování je nákladem, který je úspěšnému žadateli hrazen v rámci podpory z OPŽP.

"Naším cílem je vybudovat z vybraných dodavatelů síť poradenských a informačních míst, která bude poskytovat prvotní asisteční služby podle stejných pravidel a ve stejném rozsahu a kvalitě na celém území ČR. Tato místa budou pro zájemce snadno dosažitelná," uvedl náměstek SFŽP Leo Steiner při slavnostním zahájení.

Fungování prvních sedmi poradenských a informačních míst zajistí společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, AP INVESTING, OHGS a Mott MacDonald Praha.

odkaz na stránky Operačního programu životního prostředí:

http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/

 

Zařazeno v Aktuálně