KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Škodlivé organismy

13/05/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Zpráva SRS za období 28.4.-4.5.2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 6.5. 2008
 
Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 5
za období 28.4. – 4.5. 2008
 
 
1. Počasí
Sledované období bylo teplotně i srážkově průměrné, noční teploty se pohybovaly v rozmezí 0°C až +10°C, denní teploty byly naměřeny většinou mezi +10 až +20 °C. Na četných lokalitách se vyskytly ranní mlhy. Proměnlivé, převážně však slunečné počasí bylo doprovázeno srážkami různé intenzity. Lokálně foukal silnější vítr.
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
Do horních pater ozimů nedošlo k šíření listových chorob (Rychnov nad Kněžnou). Zaznamenány byly silně odnožené ozimé ječmeny (Tábor). Na polích a v zahradách se v některých územích vlivem sucha a větru objevily půdní škraloupy a popraskaná zem (Pardubice, Rychnov nad Kněžnou – špatné vzcházení porostů cukrovek).
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 29 – 32)
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Hradec Králové (Lužec nad Cidlinou).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou), Chrudim (Klešice), Mělník (Střemy), Prostějov (Dobromilice, Víceměřice), Třebíč (Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou), Zlín (Hvozdná, Prštné, Želechovice nad Dřevnicí), Znojmo (Velký Karlov).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okresech Chrudim (Horní Bradlo, Kočí, Perálec, Stíčany), Louny (Skytaly), Prostějov (Obědkovice), Rychnov nad Kněžnou (Městec nad Dědinou, Skršice), Třebíč (Střítež u Třebíče), Uherské Hradiště (Jarošov u Uherského Hradiště).
Lokálně střední výskyt stéblolamu pšenice (Oculimacula yallundae syn. Tapesia yallundae) byl zaznamenán v hustších porostech v okrese Jeseník (Javorník); intenzita nárůstu byla zjištěna v okrese Opava.
Lokálně střední výskyt tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) byl pozorován např. v okresech Jindřichův Hradec (Kunžak, Pluhův Žďár, Dešná, Rodvínov) a Přerov; šíření choroby do vyšších listových pater bylo zjištěno v okrese Nový Jičín.
Lokálně střední výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis) byl pozorován např. v okrese Bruntál (Hlinka, Dívčí Hrad).
Střední výskyt květilky obilné (Delia coarctata) byl sledován v okrese Louny (Počedělice).
První výskyt larev obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byl zjištěn v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto, Choceň).
Ohniskově silné zaplevelení svízelem přítulou (Galium aparine) bylo zaznamenáno v okrese Teplice (Mirošovice).
JEČMEN OZIMÝ (RF 31 – 35)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Bruntál (Město Albrechtice), Hodonín (Louka u Ostrohu), Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou, Nepolisy), Chrudim (Kočí, Štěnec u Chrudimi), Klatovy (Bolešiny, Nalžovské Hory), Liberec (Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Svijanský Újezd), Louny (Dobroměřice, Třtěno), Nový Jičín (Vrchy), Příbram (Kosova Hora), Rychnov nad Kněžnou (Křivice), Svitavy (Pacov u Moravské Třebové), Třebíč (Kožichovice, Litovany, Mikulovice, Slavětice, Zvěrkovice u Moravských Budějovic), Uherské Hradiště (Bánov, Hluk, Mistřice, Nedakonice, Nivnice, Vlčnov), Ústí nad Orlicí (Dětřichov u Svitav, Choceň, Kameničná, Líšnice, Skořenice, Tisová u Vysokého Mýta, Újezd u Chocně), Zlín (Dolní Ves, Kostelec u Zlína), Znojmo (Hrádek).
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okresech Frýdek-Místek (Místek), Chrudim (Střítež u Skutče), Kroměříž (Bořenovice), Louny (Mradice), Svitavy (Rychnov na Moravě), Vsetín (Valašské Meziříčí-město).
Střední výskyty spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl pozorován v okresech Ústí nad Orlicí (Choceň, Žamberk), Svitavy (Trstenice) a Semily (Jilemnice).
Střední výskyt rzi ječné (Puccinia hordei) byl sledován v okrese Ústí nad Orlicí (Choceň, Žamberk).
Zvýšený výskyt zelenušky žlutopásé (Chlorops pumilionis) byl zjištěn v okrese České Budějovice (Dasný, Olešník, Borovany).
Střední zaplevelení heřmánky (Matricaria spp.), hluchavkou nachovou (Lamium purpureum) a penízkem rolním (Thlaspi arvense) byl zaznamenán v okrese Písek (Stará Dobev).
 
JEČMEN JARNÍ (RF 21 – 29)
Další výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene /hnědé skvrnitosti/ (Pyrenophora teres) byly zjištěny v okrese Litoměřice (Sedlec) a v severomoravských okresech Frýdek-Místek, Jeseník, Olomouc a Přerov.
Střední výskyt dřepčíka obilního (Phylotretta vittula) přetrval v okrese Přerov.
První výskyt vajíček kohoutků (Oulema spp.) byl zjištěn v okrese Břeclav(30.4. Němčičky) v ostatních jihomoravských okresech byly postupně zaznamenávány první výskyty dospělců.
 
ŽITO
Výskyt směsné infekce virů WDV a BYDV byl laboratorně potvrzen v okrese Prostějov (Smržice).
 
LUSKOVINY
 
HRÁCH (RF 11 – 12)
Lokálně střední výskyt listopase čárkovaného (Sitona lineatus) byl zjištěn v okresech Svitavy (Litomyšlsko), Břeclav (Němčičky) a Vyškov; ojedinělý silný výskyt byl pozorován v okresech Blansko (Boskovice) a Třebíč.
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 51 – 65)
Vlivem nízkých nočních teplot došlo k popraskání stonků v okrese Hradec Králové.
Střední výskyt blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) byl pozorován v okresech Ústí nad Labem (Dubice), Louny (Počedělice, Kozly); lokálně střední výskyt byl zjištěn v okrese Bruntál, nárůst intenzity náletů byl zaznamenán v okrese Frýdek-Místek; ohniskový silný výskyt byl zjištěn v okrese Jeseník (Javorník). Silné výskyty byly zjištěny v okresech Tábor, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Náchod (Dolní Radechová), Přerov (okraje porostů); lokálně střední až silné výskyty byly zaznamenány zejména na okrajích porostů v okrese Šumperk (Bludov, Rovensko, Rapotín). Po výrazném oteplení byly sledovány střední až silné výskyty na většině neošetřených porostů v okrese Havlíčkův Brod, ošetřené porosty byly napadány opětovně, převážná většina porostů v okrese Havlíčkův Brod byla ošetřena dvakrát.
První výskyty krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) byly zaznamenány v okresech Rychnov nad Kněžnou (Litohrady), Přerov a na jižní Moravě v okresech Hodonín (29.4. Vnorovy, Kyjov), Břeclav (30.4. Němčičky, Horní Bojanovice), Blansko (29.4.), Brno-venkov (29.4.) a Vyškov (29.4.).
První výskyt bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) byl zjištěn v jihomoravských okresech Hodonín (29.4. Vnorovy, Kyjov), Břeclav (30.4. Němčičky, Horní Bojanovice), Blansko (29.4), Brno-venkov (29.4), Vyškov (29.4.).
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okrese Česká Lípa.
 
CUKROVKA
Vlivem sucha (tvorba půdních škraloupů) bylo zaznamenáno špatné vzcházení porostů v okrese Rychnov nad Kněžnou (Lupenice).
První výskyty dřepčíka řepného (Chaetocnema tibialis) byly zjištěny na severní Moravě a ve Slezsku.
CHMEL (RF 09 – 11)
Silný výskyt lalokonosce libečkového (Otiorhynchus ligustici) byl pozorován v okrese Louny (Dobroměřice, Lenešice).
PÍCNINY
První výskyt třásněnky vojtěškové (Odontothrips confusus) a kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl zjištěn ve vojtěšce v okrese Kroměříž (Velké Těšany).
Ohniskové střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly sledovány ve vojtěšce v okrese Nový Jičín (Prchalov, Starojická Lhota) a v jeteli v témže okrese (Starý Jičín).
OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ
Lokálně střední výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly pozorovány v okresech Břeclav (Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Mikulov), Brno-město, Hodonín a Kroměříž (drobní pěstitelé).
Lokálně střední výskyty mšice jitrocelové (Dysaphis plantaginea) a mšice jabloňové (Aphis pomi)byly zaznamenány v okrese Břeclav (Velké Bílovice, Strachotín, Nosislav).
Lokálně střední poškození květů květopasem jabloňovým (Anthonomus pomorum) bylo zjištěno na neošetřených lokalitách v okrese Náchod (Šestajovice) a na jižní Moravě.
Ohniskově střední výskyt zobonosky ovocné (Rhynchites bacchus) byl pozorován v okrese Břeclav (Popice).
Silný výskyt vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum) byl zjištěn u drobných pěstitelů v okrese Jeseník (Javorník).
Silný výskyt hnízd housenek bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl zaznamenán na stromořadí v okrese Hradec Králové (Holohlavy, Světí).
HRUŠEŇ
Střední výskyt bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl sledován v okrese Olomouc (Senice na Hané, Bystrovany, Újezd u Uničova, Mladějovice).
SLIVOŇ
Lokálně silný výskyt dospělců pilatek švestkové a žluté (Hoplocampa minuta, H. flava) byl pozorován v okrese Břeclav (29.4. Němčičky), Brno-venkov (Podolí, Prace), Hodonín; silný výskyt pilatky švestkové (Hoplocampa minuta) byl zaznamenán v okresech Olomouc (Náměšť na Hané, Olomouc) a Přerov (proběhlo ošetření).
Lokálně silný výskyt chrousta obecného (Melolontha melolontha) byl sledován v okrese Břeclav (Klentnice, Mikulov).
MERUŇKA
Převážně střední, místy silné výskyty moniliniové spály meruňky (Monilinia spp.)byly zaznamenány u drobných pěstitelů na jižní Moravě; střednívýskyty byly zjištěny v okrese Olomouc (Náměšť na Hané, Senice na Hané, Olomouc, Nedvězí); až silné výskyty byly pozorovány v okrese Přerov (u ošetřených stromů převažovaly slabé výskyty).
Lokálně silný výskyt chrousta obecného (Melolontha melolontha) byl sledován v okrese Břeclav (Klentnice, Mikulov, Perná).
Silný výskyt kadeřavosti broskvoně (Taphrina deformans) byl zjištěn na neošetřených stromech a náchylných odrůdách v okrese Karviná; všeobecně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Litoměřice.
 
TŘEŠEŇ, VIŠEŇ
poškození kvetoucích třešní mrazem došlo v okrese Louny.
Střední výskyty moniliniové spály třešně, višně (Monilinia spp.)byly pozorovány v okrese Olomouc (Náměšť na Hané, Senice na Hané, Olomouc, Nedvězí); ojediněle silné výskyty byly zaznamenány v okrese Přerov (u ošetřených stromů převažovaly slabé výskyty).
První výskyt zobonosky třešňové (Rhynchites auratus) byl sledován na třešních v okrese Jičín (Holovousy).
 
RÉVA VINNÁ
Všeobecně střední výskyt různorožce trnkového (Peribatodes rhomboidarius) byl pozorován v okrese Hodonín (Žadovice, Blatnička, Prušánky, Mutěnice).
Počátek náletů obalečíka jednopásného (Eupoecilia ambiguella) do feromonových lapáků byl sledován v okresech Břeclav (28.4.-Mikulov, 30.4.-Němčičky, Hrušky), Hodonín (29.4.-Vnorovy, Bzenec).
 
OSTATNÍ
K lokálnímu poškození rašících modřínů mrazem došlo v okrese Semily (Studenec, Zálesní Lhota, Kundratice).
 
3. Závěr
Opakovaně bylo zaznamenáno poškození nízkými teplotami (řepky, modříny, třešně).
Proměnlivé počasí s teplotami okolo 20°C stále vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj houbových chorob; došlo k nárůstu výskytu např. moniliniové spály (Monilinia spp.) a padlí jabloně (Podosphaera leucotricha).
Nárůst výskytů živočišných škůdců byl patrný ve všech sledovaných plodinách. Zjištěné střední až silné výskyty potvrdily předpoklad zvýšených výskytů z minulého období.
První výskyty krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) a bejlomorky kapustové (Dasyneura brassicae) byly pozorovány zejména na jižní Moravě.
Nadále je třeba věnovat pozornost virovým zakrslostem obilnin a jejich přenašečům. Lokálně až plošné napadení porostů virózami bylo zjištěno např. v okrese Přerov. Střední až silné výskyty byly hlášeny např. v okresech Ústí nad Orlicí a Havlíčkův Brod (bylo zaoráno cca 100 ha ozimého ječmene).
 
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
 
Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová
 
 

Zařazeno v Rostlinná výroba