KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj pořádá Královský průvod z Prahy na Karlštejn

22/05/08
Středočeský kraj

21.5.2008 

Od katedrály sv. Víta na Pražském hradě  vyrazí v pátek 6. června 2008 v 10.00 hodin Královský průvod převážející z Prahy na Karlštejn císařské korunovační klenoty. Historický průvod po přenocování v Dobřichovicích dorazí v sobotu 7. června 2008 v podvečerních hodinách do cíle své cesty – na hrad Karlštejn. Tuto kulturní akci postavenou na skutečné historické události pořádá již druhým rokem Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou, pražskými městskými částmi, městy a obcemi na trase průvodu, Národním památkovým ústavem a hrady Karlštejnem a Křivoklátem.

Ideou akce je historická tradice, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je nechával coby svátostiny v Praze ukazovat věřícím. Krátce na to byly klenoty vezeny zpět. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem Královského průvodu.

Královský průvod má být nejen zábavnou historickou akcí, ale také prostředkem propagace Středočeského kraje a jeho turistických cílů. Kraj chce přilákat domácí i zahraniční turisty do regionu, který je pověstný jak svými historickými památkami, tak malebnou přírodou. Královský průvod by se zároveň měl stát tradiční kulturní akcí, kterou budou sdílet obyvatelé Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Letošního ročníku průvodu se budou účastnit zástupci zahraničních partnerských regionů Středočeského kraje – Porýní –Falce, Bratislavského samosprávného kraje, Opolského vojvodství a možná i Burgundska, což jsou také regiony, které mají s Karlem IV. velmi mnoho společného.  

Dvoudenní Královský průvod začíná 6. června 2008 dopoledne na Pražském hradě před katedrálou sv. Víta. Historický průvod císaře a jeho dvora projde areálem Hradu a pak z Hradčanského náměstí zamíří Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Zde se císař poprvé zastaví a zhlédne připravený program. Průvod pak bude pokračovat přes Staré Město a Smíchov k Radotínu, dále pak přes středočeské Černošice do Dobřichovic, kde program prvního dne završí koncert skupiny Hradišťan a večerní představení muzikálu Noc na Karlštejně. V tomto představení se ve sboru manů představí starostové poberounských obcí a měst i středočeský hejtman a představitelé partnerských regionů. 

V sobotu 7. června 2008 ráno vyrazí císařský pár s dvořany a hosty přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň ke Karlštejnu. Ve všech obcích a městech, kterými bude Královský průvod projíždět, bude připraveno důstojné uvítání s programem. V podhradí císařského sídla bude od rána probíhat program v duchu historické slavnosti, která po příjezdu císaře vyvrcholí turnajem panovníkových rytířů. Královský průvod pak v podvečer vyvrcholí uložením replik císařských korunovačních klenotů do kaple svatého Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna. Po skončení historické části průvodu bude pro návštěvníky akce připraven přímý přenos zahajovacího utkání fotbalového šampionátu EURO 2008, v němž se střetnou reprezentanti České republiky a Švýcarska. Večer zakončí koncert Miro Žbirky a skupiny Gulo Čar.

V souvislosti s Královským průvodem z Prahy na Karlštejn zadal Středočeský kraj zhotovení věrné kopie koruny císařů Svaté říše římské, jejíž originál je uložen ve Vídni. Od příštího roku by měla být tato kopie trvale vystavena v rámci II. prohlídkové trasy hradu Karlštejn. Cílem je obohatit touto trvalou kulturní hodnotou nejen hrad Karlštejn, ale také Středočeský kraj a potažmo i celou Českou republiku.

Podrobné informace o Královském průvodu i o historických reáliích, které s ním souvisejí, lze najít na internetových stránkách akce – http://www.kralovskypruvod.cz/. Zde najdou zájemci také internetovou soutěž s historickým námětem. Účastníci soutěže budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny – např. volné vstupenky na hrady Karlštejn a Křivoklát, do muzeí a galerií Středočeského kraje a na letní kulturní akce pořádané v regionu. Hlavní cenou je možnost strávit noc na Karlštejně pro 2 osoby.  

Program Královského průvodu z Prahy na Karlštejn

Pátek 6. června 2008

Průvod Karla IV. a jeho družiny jede z Pražského hradu přes Staroměstské náměstí do Radotína, Černošic a Dobřichovic.

10.00 Pražský hrad – začátek průvodu před katedrálou sv. Víta
11.00 Staroměstské náměstí 
16.00 Radotín
17.30 Černošice
19.30 Dobřichovice – zámek
20.00 koncert Hradišťanu v Dobřichovicích
22.00 divadelní představení „Noc na Karlštejně“ – zámek Dobřichovice

Sobota 7. června 2008

Slavnostní průvod jede z Dobřichovic přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň na Karlštejn. Průvod je určen všem, kteří se chtějí účastnit – můžete jet na kole nebo jít pěšky.

10.00 Dobřichovice – zámek
11.00 Lety – náves
12.00 Řevnice – náměstí
14.30 Hlásná Třebaň
15.30 Karlštejn – louka u mostu
16.30 průvod vyráží na hrad
17.30 císař s nejbližším dvorem se odebere uložit klenoty do kaple sv. Kříže
18.00 přenos fotbalového utkání EURO 2008 (ČR x Švýcarsko)
20.00 koncert – Miro Žbirka, Gulo Čar – Karlštejn – louka u mostu

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje
Kontakt: Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje, tel. 257280408, 724345456

Zařazeno v Aktuálně, Novinky