KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zelená nafta – vnitřní pokyn č. 25/2008 Celní zprávy ČR

19/05/08
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Vnitřní pokyn č. 25/2008 Celní zprávy ČR – generálního ředitelství cel sjednocuje postup celních úřadů při aplikaci ustanovení § 57, odst. 6) zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

Vnitřní pokyn č. 25/2008 Celní zprávy ČR – generálního ředitelství cel sjednocuje postup celních úřadů při aplikaci ustanovení § 57, odst. 6) zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

Vnitřní pokyn č. 25/2008 Celní zprávy ČR

 Přílohy k vnitřnímu pokynu:

Přehled činností

Spotřeba pohonných hmot

Přehled o nákupu a spotřebě pohonných hmot

Vzor záznamní povinnosti

Doklad z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

 

Zařazeno v Aktuálně