KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci v pražské Lucerně

19/05/08

Zpráva z portálu APIC – prohlášení účastníků shromáždění, projev ministra zemědělství

Prohlášení účastníků shromáždění v pražské Lucerně 16. května 2008

Na podnět členů Agrární komory ČR a Potravinářské komory se 16. května 2008 sešlo více než 2000 zemědělců, podnikatelů v potravinářství a službách pro zemědělství, aby se vyjádřili k „Reformě zemědělské politiky“ vyhlášené předsedou vlády Mirkem Topolánkem a ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem 10. dubna 2008.

Konstatujeme, že:

není možné dělat jakoukoliv reformu zemědělství bez komunikace s AK, která je sdružením zemědělských podnikatelů podle zákona o hospodářské a agrární komoře a jehož členové hospodaří na většině zemědělské půdy ČR,
na tvorbě reformy, která je označena jako programové prohlášení vlády, jsme se nijak nepodíleli a ani jsme neměli možnost se k ní před jejím zveřejněním vyjádřit, je to reforma o nás bez nás,
reforma, kromě popisu toho, co se již dělá v rámci Plánu rozvoje venkova na r. 2007 až 2013 obsahuje i cíle, které mohou vést k dalšímu útlumu zemědělství a snížení konkurenceschopnosti potravinářů.

Požadujeme:

zpracovat prorůstovou agrární zemědělskou a potravinářskou koncepci státu a venkova vůbec, která by reagovala na nové trendy, zejména na dlouhodobě se rýsující převahu světové poptávky po potravinách nad jejich produkcí a rostoucí úlohou zemědělství v rozvoji venkova. Tomu přizpůsobit i Plán rozvoje venkova na r. 2007 – 2013, který vznikal v době kdy tyto trendy nebyly zřejmé,
vytvořit v justici předpoklady pro rychlé dokončení soudních sporů, jak o transformační podíly, tak i restituční nároky,
kromě vypořádání majetkových podílů u zemědělských družstev a nástupnických organizací podle platných zákonů, vyrovnat nároky u družstev v konkurzu ze státních prostředků,
přijmout novelu zákona o prodeji státní půdy, s požadavky, které jsme zahrnuli do petice odevzdané Parlamentu ČR a zamezit spekulativním prodejům,
přijmout zákon o významné tržní síle, který by přispěl ke zlepšení postavení slabších článků v potravinových vertikálách,
přijmout novelu Zákona o daních z příjmů, která by neumožňovala využití navyšovacích koeficientů u daně ze zemědělské půdy,
vyhodnotit dosavadní účinnost podpory využívaní biomasy k energetickým účelům a přijetí opatření k dosažení evropských cílů do r. 2020,
systémové řešení zmírňování důsledků rostoucí rizikovosti ze změn klimatu, šíření nemocí hospodářských zvířat, otevírání Evropy výkyvům světového trhu a vystavování zemědělství vlivům hospodářského cyklu,
výrazně posílit podporu zvýšení konkurenceschopnosti z EAFRD, kde je obrovský převis žádostí, zaměřit se přednostně na ohrožená odvětví,
přidělit finanční zdroje dotačnímu titulu „Posílení konkurenceschopnosti agrokomplexu“, který je součástí Zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2008,
stejné zacházení s malými i velkými podniky,
podporovat z národních zdrojů modernizaci potravinářského průmyslu,
zachovat Zemědělské agentury a jejich podpůrné funkce zejména pro drobné zemědělce,
prosazovat změny ve Společné zemědělské politice EU k rovnoprávnému postavení nových a starých zemí unie, v zemědělství i potravinářství,
do priorit předsednictví ČR v EU zahrnout podporu zemědělství a potravinářství k dosažení soběstačnosti Evropy v bezpečných potravinách.
Výčet našich požadavků není úplný – nabízíme naši odbornost i praktické zkušenosti k Vašemu využití.

* * *

Pane ministře, je dobrým zvykem a slušností, že při přípravě a návrzích změn reformy či jiných systémových úprav, je s těmi, kteří jsou změnami dotčeni, komunikováno na odborné úrovni. To se nestalo.
Pane ministře, nechceme se dozvídat tak zásadní věci až prostřednictvím médií ex post.
Pane ministře, řekněte nám, zemědělcům a potravinářům, jakým směrem hodláte směrovat české zemědělství a potravinářství. Pouze politické mediální proklamace zemědělství nepomohou.
Při představení Vaší reformy zazněl cíl, aby se venkov vrátil tam, kde byl za první republiky. Všichni tady víme, jak málo je to reálné, přesto souhlasíme, že v tomto období se opravdu venkov rozvíjel. Chceme připomenout, že základem rozvoje v této době byli sedláci s velmi intenzivní zemědělskou výrobou, kvalitní zpracovatelé zemědělské produkce a politika Agrární strany pod vedením Antonína Švehly, který pracoval s heslem „venkov jedna rodina“

Přejeme nám všem, aby se nám tato rodina nerozpadla, aby se naopak rozvíjela a byla šťastná.

Projev ministra zemědsltví ČR Petra Gandaloviče na shromáždění zemědělců 16. května 2008: http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Ministr-hovoril-o-nove-globalni-situaci__s43x30731.html

Zařazeno v Aktuálně