KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků

19/06/08
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

publikace VÚZE

Zařazeno v Aktuálně