KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Grafický manuál pro povinnou publicitu

23/06/08

Státní fond životního prostředí ČR, který administruje rozdělování dotací z Operačního programu Životní prostředí, připravil podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR, který administruje rozdělování dotací z Operačního programu Životní prostředí, připravil podrobná pravidla a praktický návod pro zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního programu Životní prostředí. Požadavek na zajištění publicity vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Forma propagace je závislá na typu realizované činnosti a na výši příspěvku ze strany EU. Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření. Povinnosti publicity a propagace jsou závazně formulovány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a v Grafickém manuálu publicity OPŽP.

Grafický manuál publicity OPŽP obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a loga OPŽP.

Dokument (pdf, 919,9 kB) ke stažení: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2948-graficky_manual_opzp.pdf

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte pracovníky Odboru komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – komunikace@sfzp.cz nebo tel.: 267 996 539.

Zařazeno v Aktuálně