KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 491/2008

05/06/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 491/2008 ze dne 3. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o výrobní náhrady v odvětví obilovin.

Zařazeno v Rostlinná výroba