KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Plochy olejnin v EU v roce 2008

18/06/08
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

oproti roku 2007 stouply plochy slunečnice a snížily se plochy řepky a sóji 

Oproti roku 2007 stouply plochy slunečnice a snížily se plochy řepky a sóji.
Podle odhadu Asociace obchodníků s obilovinami a krmivy (COCERAL) je v EU v roce 2008 oseto řepkou, slunečnicí a sójou přibližně 10,1 mil. ha.
S plochou 6,16 mil. ha dominuje řepka (-1,3 % oproti roku 2007), následovaná slunečnicí s 3,65 mil. ha (+14,9 %). Plochy sóji poklesly na 327 000 ha (-9,4 %). Ve Francii a Německu se plochy řepky snížily zhruba o 7,5 %, zatímco v Polsku vzrostly o 5,5 % a v Rumunsku dokonce o 27,3 %. Plochy oseté slunečnicí stouply v Rumunsku přibližně o 33 %, ve Španělsku o 21,5 % a ve Francii o 10,5 %.
Top Agrar, 2008, č. 6, s. 45
Zdroj: Agronavigátor, ÚZPI

Zařazeno v Rostlinná výroba