KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesněné Zásady 2008 pro poskytování náhrad nákladů na odstraňování kadáverů 8 B

13/06/08
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

nově stanovený termín příjmu žádostí na kadávery je do 30.6.2008, sazba 2 Kč na kg hmotnosti