KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda aktualizovala finanční náklady na zavedení nitrátové směrnice

11/06/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 9. června 2008

Více než čtyři a půl miliardy korun zní odhad investičních nákladů potřebných ke splnění požadavků na skladovací kapacity pro statková hnojiva v tzv. zranitelných oblastech do konce roku 2013. Na financování uvedené částky by se měl podílet jak soukromý sektor, tak veřejné zdroje EU a ČR. Vláda dnes schválila upravenou Strategii financování implementace směrnice Rady ES o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a vyhodnocení plnění požadavků této směrnice.
 
Celková výše investičních nákladů potřebných ke splnění požadavků týkajících se skladovacích kapacit do konce roku 2013, je odhadnuta na 4,653 mld. Kč. Předpokládá se, že na financování uvedené částky se bude podílet jak soukromý sektor (cca 2,885 mld. Kč), tak veřejné zdroje EU (cca 1,304 mld. Kč) a ČR (cca 0,466 mld. Kč). „Podpůrným nástrojem při realizaci těchto investic je podopatření Modernizace zemědělských podniků v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013,“ uvádí ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe