KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 215/2008 Sb. o škodlivých organismech

23/06/08
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Zařazeno v Aktuálně