KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů č. 11

20/06/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 9.6.-15.6.2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 18.6. 2008
 
Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 11
za období 9.6. – 15.6. 2008
 
 
1. Počasí
Ve sledovaném období bylo zpočátku velmi teplé a slunečné počasí, s denními teplotami v rozmezí +22 až +28°C. Od středy postupně od západu přibývala oblačnost, bylo zataženo s deštěm různé intenzity a bouřkami, místy i krupobitím. Teploty klesly cca o 10°C.
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 51 – 69)
Výskyt viru zakrslosti pšenice (WDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Příbram (Pňovice pod Třemšínem).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Jeseník (Bílý Potok), Havlíčkův Brod (Golčův Jeníkov), Chomutov (Droužkovice).
Lokálně střední výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis) byl zaznamenán ve středních listových patrech v okresech Jeseník, Opava a Přerov; první výskyt v klasech byl zjištěn u neošetřených porostů v okrese Kutná Hora (Močovice, Vlačice).
Ojediněle střední výskyty tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) a tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice /braničnatky plevové/ (Phaeosphaeria nodorum) byly pozorovány v okresech Jeseník, Olomouc (Hněvotín, Senice na Hané), Opava a Přerov; silný výskyt tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice /braničnatky plevové/ (Phaeosphaeria nodorum) byl hlášen v okrese Plzeň-sever (Hradešice).
Střední výskyt kyjatky osenní (Sitobion avenae) v klasech byl sledován okresech Kroměříž, Brno-venkov a Znojmo.
Ojediněle střední poškození listů kohoutky (Oulema spp.) bylo sledováno v okresech Nový Jičín (Jeseník nad Odrou) a Jeseník.
Výskyt třásněnek (Thysanoptera) v klasech byl pozorován v okrese Přerov.
První výskyt housenek obaleče obilního (Cnephasia pumicana) v klasech byl zjištěn v okresech Nový Jičín, Vsetín; lokální nárůst poškozených klasů ve střední intenzitě byl sledován v okrese Kladno (Vransko, Zlonicko, Velvarsko); silný výskyt byl zaznamenán v okrese Mladá Boleslav (Mečeříž).
JEČMEN OZIMÝ (RF 71 – 77)
Vlivem přívalových dešťů polehly porosty v okrese Kutná Hora.
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okresech Benešov (Chmelná u Vlašimi, Nesperská Lhota, Tichonice), Litoměřice (Chrášťany u Dřemčic, Sedlec), Pelhřimov (Mezná u Pelhřimova, Moraveč, Zlátenka).
Střední výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl sledován např. v okresech Kroměříž, Vsetín (Valašské Mezižíčí); silné poškození listů bylo zaznamenáno v okresech Cheb a Rokycany (Radnice).
Ohniskově střední výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl pozorován v okresech Nový Jičín, Přerov a Vsetín (Valašské Meziříčí).
První ojedinělý výskyt růžovění klasů ječmene (Fusarium spp.) byl zjištěn v okrese Vsetín.
Střední výskyty hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) byly zjištěny např. v okrese Kroměříž.
Silné výskyty mšic (Aphidoidea) na listech a střední výskyty v klasech byly hlášeny v okrese Jeseník (Horní Fořt).
Silný výskyt kříska polního (Psammotettix alienus) byl pozorován v okrese Český Krumlov (Stradov, Omlenice).
 
JEČMEN JARNÍ (RF 32 – 65)
Vlivem přívalových dešťů ojediněle polehly porosty v okresech Přerov a Opava.
Ohniskové střední výskyt prašné snětivosti ječmene (Ustilago tritici f. sp. hordei) byl zjištěn v okresech Frýdek-Místek, Pazderna) a Olomouc (Neředín).
Střední výskyt padlí ječmene (Blumeria graminis) byl zaznamenán v okresech Břeclav a Hodonín.
První výskyt hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) byl zjištěn v okrese Kladno; střední výskyt byl pozorován v okrese Karlovy Vary (Bor).
Ojediněle střední výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl sledován v okresech Břeclav a Kroměříž.
Silný výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl sledován v okrese Louny (Podbořansko, Žatecko); lokálně střední výskyt byl zaznamenán v okrese Znojmo.
Silný výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), byl pozorován např. v okresech Svitavy (Svitavsko, Litomyšlsko), Zlín (Louky nad Dřevnicí); střední výskyt byl zjištěn v okrese Kladno.
Lokálně střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zaznamenán v okresech Karviná, Opava; silné výskyty byly pozorovány v okresech Trutnov, Havlíčkův Brod, Semily, Bruntál, Jeseník (Javorník), Frýdek-Místek (Fryčovice), Přerov (Nelešovice, Skalička) a Vsetín.
 
ŽITO
Lokálně střední výskyt hnědé rzivosti žita (Puccinia recondita) byl sledován 10.6. v okrese Vyškov (Studnice).
 
OVES
První výskyt dospělců bzunky ječné (Oscinella frit) byl zjištěn v okrese Žďár nad Sázavou.
 
LUSKOVINY
 
HRÁCH (RF 51 – 65)
Lokálně střední výskyt plísně hrachu (Peronospora pisi) byl sledován v okresech Břeclav (Němčičky) a Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves).
Silný výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl zaznamenán na neošetřených porostech např. v okresech Kladno (porosty byly ošetřeny) a Litoměřice; ojediněle střední výskyt byl zaznamenán v okresech Blansko, Jihlava a Žďár nad Sázavou.
První výskyt obaleče hrachového (Cydia nigricana) ve feromonových lapácích byl zjištěn na území Čech v okrese Plzeň-sever (Vochov).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 75 – 79)
Vlivem přívalových dešťů polehly porosty v okresech Kutná Hora, Písek a na severní Moravě a ve Slezsku.
Střední výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn v okresech Kladno, České Budějovice (Čejkovice, Mazelov) a Klatovy; silný výskyt byl zjištěn v okrese Písek (Lučkovice).
Střední až silné poškození bejlomorkou kapustovou (Dasyneura brassicae) bylo sledováno hlavně na okrajích porostů v okresech Jeseník, Šumperk a u neošetřených porostů v okrese Vsetín (Kunovice).
 
MÁK (RF 41 – 50)
Všeobecně střední výskyty plísně máku (Peronospora arborescens) byly pozorovány např. v okrese Rychnov nad Kněžnou (Lupenice)
Lokálně střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zaznamenán např. v okrese Olomouc (Nedvězí, Bílsko); silné výskyty byly hlášeny v okresech Brno-venkov a Třebíč.
 
SLUNEČNICE
První výskyt šedé hniloby slunečnice (Botryotinia fuckeliana) byl sledován 10.6. v okrese Břeclav (Boleradice, Horní Bojanovice).
Lokálně střední výskyt mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byl zjištěn 10.6. v okrese Břeclav (Boleradice, Horní Bojanovice).
 
OKOPANINY
 
CUKROVKA (RF 27 – 41)
Lokální poškození porostů po krupobití bylo zaznamenáno v okresech Litoměřice (10 ha Malešov) a Olomouc (20 ha).
První výskyt alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves).
Ojediněle střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl sledován např. v okrese Olomouc (Senice na Hané, Náklo, Žerůvky, Dub nad Moravou, Nový Dvůr); ojediněle silný výskyt byl zjištěn v okrese Nový Jičín (Petřvaldík).
 
KRMNÁ ŘEPA
Lokálně střední až silné výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly sledovány u drobných pěstitelů v okrese Vsetín.
 
BRAMBORY (RF 25-69)
První výskyty hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani) byly pozorovány v okresech Uherské Hradiště (Polešovice) a Frýdek-Místek.
Ojediněle střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zaznamenán v okrese Přerov. První výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) byl sledován 9.6. v okrese Blansko (Bořitov) a Jihlava (Kozlov).
Lokálně střední až silné výskyty brouků mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byly zjištěny v okresech Jeseník, Olomouc; střední až silné výskyty brouků a vajíček v okresech Bruntál a Opava; výskyt larev L1 byl zaznamenán v okresech Beroun a Písek (Stará Dobev, Staré Kestřany, Lučkovice, Mirotice), výskyt larev L2 byl sledován v okresech Přerov a Olomouc; střední výskyty larev L3 a L4 převládaly v okresech na jižní Moravě.
Silné poškození slimáky (Limacidae) bylo pozorováno v celém okrese Beroun.
 
PÍCNINY
 
VOJTĚŠKA
Ohniskově silný výskyt klikoroha vojtěškového (Hypera postica) byl zjištěn v semenářském porostu v okrese Pardubice (Srch 11,7 ha).
 
CHMEL (RF 39)
Ojediněle střední výskyt plísně chmele (Peronoplasmopara humuli)byl zaznamenán v okresech Olomouc a Přerov; od 7.6. bylo zahájeno ošetřování.
Lokálně silný výskyt mšice chmelové (Phorodon humuli) byl sledován v okrese Přerov (Radvanice).
 
ZELENINA
Všeobecný silný výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byl pozorován na zelí v okresech na jižní Moravě.
První výskyt housenek můry kapustové (Lacanobia oleracea)byl hlášen na zelí v okrese Opava (Otice).
Střední výskyt květilky cibulové (Delia antiqua) byl sledován u drobných pěstitelů na cibuli v okrese Tábor (Planá nad Lužnicí, Tábor, Klokoty).
Střední až silné výskyty plzáků (Arionidae) byly pozorovány na listové a brukvovité zelenině v okrese Rychnov nad Kněžnou (Týniště nad Orlicí).
Silné poškození slimáky (Limacidae) bylo pozorováno na listové, plodové a brukvovité zelenině v celém okrese Beroun.
OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE
JABLOŇ
Následkem bouřky došlo k velmi silnému poškození násady plodů v okrese Rokycany (Olešná, Němčovice).
Lokálně střední výskyty strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byly zjištěny v okrese Přerov; ojediněle až silný výskyt byl sledován v okresech Opava a Vsetín. Napadení listů rezistentních odrůd a plodů neošetřovaných stromů u drobných pěstitelů bylo zaznamenáno v okrese Rokycany.
Silný výskyt svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byl zaznamenán v okrese Karviná.
Silný výskyt mšice jabloňové (Aphis pomi) byl pozorován u drobných pěstitelů a ve stromořadích v okrese Kladno.
Lokálně silné poškození plodů květopasem jabloňovým (Anthonomus pomorum) bylo zjištěno v okrese Jeseník (Javorník).
Silný výskyt vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum) byl sledován v okrese Litoměřice (Klapý).
Výskyt (rozlézání) nymf prvního instaru první generace štítenky zhoubné Quadraspidiotus perniciosus) byl sledován 9.6. v okresech Břeclav, Hodonín Uherské Hradiště; byla vydána signalizace ošetření od 12.6.
Silný výskyt dospělců obaleče jablečného (Cydia pomonella) ve feromonových lapácích byl evidován v okresech Písek (Stará Dobev), Rokycany a Karlovy Vary, Mladá Boleslav (Březinka); střední výskyt byl sledován v okrese Mladá Boleslav (Týnec). Vrchol druhé letové vlny do feromonových lapáků byl zaznamenán od 9.6. v okrese Znojmo.
HRUŠEŇ
Lokálně silné výskyty strupovitosti hrušně (Venturia pirina) byly zjištěny v okrese Vsetín.
Lokálně silné výskyty rzi hrušně (Gymnosporangium sabinae) byly zaznamenány v okrese Plzeň-jih (Sedlec, Nekvasovy).
Lokálně silné výskyty mery skvrnité (Cacopsylla pyri) byly sledovány v okrese Přerov.
SLIVOŇ
Lokálně velmi silné výskyty puchrovitosti slivoně (Taphrina pruni) byly zaznamenány u drobných pěstitelů v okrese Kutná Hora; střední výskyt byl pozorován v celém okrese Klatovy.
Silné nálety obaleče švestkového (Cydia funebrana) byly sledovány na většině sledovaných lokalitách na severní Moravě a ve Slezsku; střední nálety byly zaznamenány v okrese Karlovy Vary (Karlovy Vary).
 
TŘEŠEŇ, VIŠEŇ
Lokálně silné výskyty moniliniové hniloby třešně (Monilinia spp.) byly pozorovány na třešních v okresech Olomouc, Přerov a Břeclav (Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice, Mikulov). Nárůst výskytů byl zaznamenán u drobných pěstitelů zejména na višních v celém okrese Pelhřimov.
Ojediněle silný výskyt suché skvrnitosti listů třešně (Stigmina carpophila) byl zjištěn v okrese Znojmo.
Střední výskyty vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) byly sledovány na třešních např. v okrese Olomouc a v okresech na jižní Moravě.
 
BROSKVOŇ
Lokálně silné výskyty kadeřavosti broskvoně (Taphrina deformans) byly zaznamenány na neošetřených a pozdě ošetřených stromech v okrese Kutná Hora; místy došlo k úplnému odlistění.
Ojediněle silný výskyt padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) byl zjištěn v okrese Opava.
 
MERUŇKA
Lokálně silné výskyty strupovitosti meruňky(Venturia carpophila) na plodech byl pozorován v okrese Olomouc.
Lokálně střední až silné výskyty moniliniové spály meruňky (Monilinia spp.) byly sledovány v okresech Přerov a Olomouc.
 
ANGREŠT
Lokálně silné výskyty hnědého padlí angreštu (Sphaerotheca mors-uvae) byly pozorovány např. v okresech Olomouc, Vsetín a Přerov; lokálně střední výskyty byly zjištěny v okrese Pelhřimov (Jiřice, Košetice).
 
RÉVA VINNÁ
Lokálně silný výskyt vlnovníka révového (Colomerus vitis) byl zaznamenán na jižní Moravě ve všech okresech s pěstováním révy vinné.
První výskyty zobonosky révové (Bytiscus betulae) byly sledovány v okrese Vyškov.
První výskyty larev obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) a obalečíka jednopásného (Eupoecilia ambiguella) byly pozorovány 10.6. v okrese Břeclav (Velké Pavlovice, Němčičky).
 
OSTATNÍ
Všeobecně silné poškození okrasných smrků pichlavých mšicemi (Aphidoidea) bylo zjištěno v okrese Karlovy Vary a Sokolov.
Střední výskyt zdoběnky bukové (Phyllaphis fagi) byl zaznamenán na mladých bucích v okrese Cheb.
Neobvyklý zvýšený výskyt zlatohlávka huňatého (Tropinota hirta) a zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata)byl zaznamenánna kvetoucích loukách, pastvinách, černém bezu, planých růžích a vysokých okoličnatých plevelech v okrese Vsetín.
Silné poškození slimáky (Limacidae) bylo pozorováno na jiřinách v celém okrese Beroun.
 
3. Závěr
K lokálnímu poškození porostů po krupobití došlo v porostech cukrovek. Vlivem přívalových dešťů ojediněle polehly porosty ječmene ozimého i jarního a řepek.
Všeobecně byl pozorován nárůst infekcí houbových chorob. Střední až silné výskyty
byly hlášeny z většiny pozorovacích lokalit. Byly zaznamenány první výskyty alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) na cukrovce a hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani).
Stále byly zaznamenávány střední až silné výskyty různých druhů mšic (Aphidoidea) na všech druzích hostitelů a střední až silné nálety obalečů (Tortricidae). Byly zjištěny lokálně střední až silné výskyty mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata).
S příchodem letního slunovratu se bude dle předpovědi počasí postupně oteplovat a srážek bude ubývat. Přetrvávají vhodné podmínky pro rozvoj a šíření houbových chorob, s nárůstem teplot a úbytkem srážek budou vytvořeny příznivé podmínky pro nárůst výskytů živočišných škůdců.
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 

Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba