KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České pivo je jen naše

31/07/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 31. července 2008

„České pivo“ se stalo chráněným zeměpisným označením. Námitky, které se předpokládaly například ze strany Rakouska a Německa, podle vyjádření Generálního ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova nedorazily žádné. Termín pro jejich případné vznesení uplynul včera. České republice se tak podařilo zdárně završit několikaleté úsilí; žádost o registraci podali čeští pivovarníci prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Evropské komisi hned krátce po přistoupení ČR k Evropské Unii v roce 2004.

„Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova včera oficiálně oznámilo, že nebyly vzneseny žádné námitky proti registraci názvu „České pivo“ jako chráněného zeměpisného označení. Zveřejnění příslušného registračního nařízení Evropské komise se očekává v říjnu nebo listopadu,“ uvádí ministr zemědělství Petr Gandalovič. Kritéria specifikující chráněné zeměpisné označení jsou přísná. „Označení „České pivo“ bude možné použít například jen pro piva s objemovým procentem alkoholu mezi 2,6 – 6% a piva vařená pouze v České republice,“ upřesňuje ministr Gandalovič.

 „Používání tohoto zeměpisného označení bude informací zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí, že výrobek pochází ze schváleného území, k jeho výrobě byly použity tradiční suroviny, že byl vyroben tradiční technologií a že výsledné senzorické i analytické charakteristiky odpovídají schváleným standardům. V tomto smyslu používání chráněného označení bude přinášet všem pivovarům významnou marketingovou výhodu,“ vysvětluje Jan Veselý, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Další výhodou je, že v současnosti široce a obecně užívané označení české pivo je touto registrací definováno, že tedy je možno jasně stanovit, které pivo je české a které ne,“ dodává.

Systém chráněných označení vznikl v roce 1992 se smyslem ochránit názvy kvalitních zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávajících. Systém chráněných označení slouží jako ochrana proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků, cílem je rovněž ochránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU navenek vůči třetím zemím. EU se rovněž dlouhodobě snaží o plné uznání tohoto systému v rámci WTO.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Podniky, trhy