KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hejtman Petr Bendl vyrazil na putování Středočeský venkov – místo pro život

18/07/08
Středočeský kraj

18.7.2008

Středočeský hejtman Ing. Petr Bendl  opět po roce vyrazil na kole a po vodě do malých středočeských měst a obcí. V rámci tradičního letního cyklistického a vodáckého putování Středočeský venkov – místo pro život hodlá v červenci a v srpnu navštívit téměř sto obcí ve Středočeském kraji. První tři dny putování strávil hejtman popojížděním po obcích sousedících s Prahou, kde se nyní hodně staví a stěhují se sem tisíce lidí.

„Chtěl bych, aby se začalo víc mluvit o pozitivních stránkách rozvoje obcí v blízkosti Prahy a podařilo se zbořit nebo nabourat některé mýty o životě v těchto místech,“ podotkl Bendl. Spolu s ním proto do obcí vyjeli i pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří se věnují tématu suburbanizace, tedy vývoji příměstských lokalit.

Během prvních tří dnů navštívil středočeský hejtman třicet obcí ležících na jihovýchod, severozápad a severovýchod od Prahy. První navštívenou obcí byly v úterý ráno Dolní Břežany, poslední obec, kde se hejtmanovi dostalo vlídného přijetí, byly ve čtvrtek v podvečer Zápy. „Naprosto výtečné byly v Zápech koláčky od maminky pana starosty,“ vzpomínal hejtman na závěrečnou zastávku.

Téměř ve všech obcích si zastupitelé stěžovali na  nedostatek míst v mateřských školkách. Mnohde scházejí místa také v základních školách. Specifickým problémem míst v blízkosti Prahy je fakt, že často až jedna třetina obyvatel se dosud nepřihlásila k trvalému bydlišti v obci, přitom ale využívá veškerých služeb, které obec financuje. Obecní rozpočty tak řádově přicházejí až o miliony korun. Hejtman Petr Bendl proto starostům přislíbil, že v průběhu měsíce záři iniciuje kraj informační kampaň týkající se právě potřeby nahlášení trvalého bydliště.

Na první cyklistické putování bude navazovat další třídenní putování ve dnech 23. – 25. července a  třetí 25. – 27. srpna.

Ve středu 23. července navštíví hejtman na kole obce v oblasti, která byla na konci června postižena vichřicí. Vydá se z Čestína, přes Zbraslavice, Bohdaneč a Zruč nad Sázavou do Kácova. V rámci letošního letního putování po malých obcích proběhne ve čtvrtek 24. července 2008 od 17.00 hodin v obci Petrovice (okres Příbram) slavnostní vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2008.

„Smyslem akce je upozornit širokou veřejnost na význam menších obcí z hlediska rozvoje celého středočeského regionu. Ten není myslitelný bez zachování dobrých životních podmínek  na venkově. Cesta na kolech, lodích i na koních má proto přispět k rozvoji domácího cestovního ruchu a prezentovat středočeské obce jako možná atraktivní místa pro výlety i bydlení,“  zdůraznil hejtman.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky