KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič navštívil Jihočeský kraj

18/07/08
MZe ČR

Tisková zprávaČeské Budějovice, 18. července 2008

V Jihočeském kraji je v současné době 130 ukončených komplexních pozemkových úprav. Dalších 150 pozemkových úprav je rozpracovaných, 37 z nich bylo započato v roce 2007. V průběhu pracovní návštěvy Jihočeského kraje ministr zemědělství Petr Gandalovič dále hovořil s hejtmanem Janem Zahradníkem o osudu zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou a přípravě Země živitelky.
 
Finanční prostředky na činnost pozemkových úřadů, ze kterých jsou převážně financovány pozemkové úpravy, v Jihočeském kraji mají podle ministra stoupající tendenci. V roce 2005 to bylo přes 160 milionů Kč, zatímco v loňském roce se částka vyšplhala na necelých 205 milionů Kč.
 
„Pozemkové úpravy představují jediný opravdový nástroj pro prostorové a funkční uspořádání pozemků při vytváření přívětivého venkova. Umožňují rovnováhu mezi zdravou produkcí ekonomicky zemědělských farem a všemi dalšími požadavky na funkci krajiny, jako je krajina prostupná s krajinnými prvky, krajina, ve které je možné udržet dostatek kvalitní vody,“ uvedl Gandalovič s tím, že díky kladným zkušenostem obcí, vlastníků, katastrálního úřadu a Pozemkového fondu ČR má vyhlašování nových komplexních pozemkových úprav stále vzrůstající trend. Jihočeský kraj se tím podle jeho slov řadí mezi kraje s nejvyšším počtem dokončených pozemkových úprav.
 
Příkladem kvalitně provedených pozemkových úprav je podle ministra obec Mojné, kde byl na výměře 482 ha z původních 1054 parcel pozemkovou úpravou snížen počet parcel, a tím i výrazně zvýšená jejich průměrná výměra, na 349. V Mojném byly již také zrealizované cesty za 12,6 mil Kč.
 
Hejtman Jihočeského kraje informoval ministra zemědělství o trvajícím zájmu o převzetí zámku Ohrada do vlastnictví kraje. „Pokud by k převodu zámku došlo je nutné zachovat nedělitelnost uložených sbírek, která je dána zákonem, a najít vhodné místo pro umístění depozitáře“, uvedl ministr zemědělství. Zámek by měl sloužit v budoucnosti nadále jako muzeum a navíc jako vzdělávací středisko, které bude zaměřené zejména na ochranu přírody a lesní hospodářství. Ministr s hejtmanem se dohodli na tom, že jednání o možnosti převodu zámku budou pokračovat.
 
Ministr Petr Gandalovič i hejtman Jan Zahradník deklarovali společný postup při přípravě letošního ročníku zemědělské výstavy Země živitelka.
 
Ministr bude v průběhu dvoudenní cesty po Jihočeském kraji diskutovat o zmíněných pozemkových úpravách, činnosti pozemkových úřadů a problematice vodního hospodářství v kraji. V sobotu dopoledne si prohlédne vodní dílo – Přehrada Lipno.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně