KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obce postižené živelní pohromou mohou žádat o náhradu škod na Ministerstvu pro místní rozvoj

01/07/08
Středočeský kraj

Obce postižené živelní pohromou, která zasáhla Středočeský  kraj ve středu 25. června 2008, mohou žádat o náhradu škod na Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky mohou obce čerpat z dotačního titulu č. 2 MMR ČR "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".

Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí či krajského majetku, který byl zničen pohromou. Jedná se například o opravy poškozeného veřejného osvětlení, dopravního značení, autobusových zastávek či obnovu veřejné zeleně. Tyto prostředky nejsou určeny na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Cílem podpory z uvedeného dotačního titulu je přispět prostřednictvím dotace k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. Příjemcem dotace mohou být obce, svazky obcí a kraje.

Pro daný dotační titul byla vydána výzva ze dne 20. března 2008 k předkládání žádostí o poskytnutí dotací za škody vzniklé v roce 2008. Zásady k danému dotačnímu titulu spolu s formuláři žádosti jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR http://www.mmr.cz/poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-pohrome.