KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF seznámil vládu se svou výroční zprávou za rok 2007

14/07/08
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 9. července 2008

Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) za rok 2007 předložil dnes vládě ministr zemědělství Petr Gandalovič. SZIF administruje evropské dotace do zemědělského sektoru, jejichž celková výše za rok 2007 přesáhla 28 miliard korun, a kontroluje využívání těchto prostředků. Letos v březnu proběhl na SZIFu audit, podle jehož závěrů je hospodaření fondu v pořádku.
 
„Celková výše plateb za rok 2007 činila zhruba 28,5 miliardy korun,“ shrnuje ministr Gandalovič. „Největší podíl na této částce mají plošná opatření, kde SZIF za loňský rok administroval více než 65 000 žádostí od přibližně 22 500 žadatelů. Tyto žádosti jen u hlavních dotačních titulů, tedy například příspěvků za hospodaření v méně příznivých oblastech nebo jednotné platby na plochu zemědělské půdy, představují více než 24 miliard korun.“
 
V této částce nejsou započteny prostředky vyčleněné na projektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV), jejichž výplata bude provedena až po realizaci jednotlivých projektů. V roce 2007 byly v této oblasti PRV schváleny projekty za 8,1 mld.Kč. „Počet přijatých žádostí za projektová opatření v PRV předčil jakákoliv očekávání, protože za necelý rok od spuštění bylo zaregistrováno téměř šest tisíc žádostí, což je více než za celé minulé programovací období (2004 – 2006), kdy bylo zaregistrováno necelých pět tisíc žádostí,“ vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Ministerstvo zemědělství společně s fondem na tento zájem reagovalo vypsáním tří pevných termínů příjmu žádostí v rámci roku pro předem stanovená opatření, což pomůže zkvalitnit přípravu jednotlivých projektů.“
 
V současné době SZIF administruje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF), z předchozího programovacího období, tj. z let 2004 – 2006 z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG) – OP RVMZ a předvstupního fondu SAPARD. Podstatnou práci SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků, jichž celkem za loňský rok provedl 6443. Na správnost a dostatečný počet kontrol dohlíží orgány EK – DG Agri a Evropský účetní dvůr.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZel

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce