KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zbytečné přeskupování krav snižuje užitkovost

24/07/08

Po přemístění dojnic do jiné skupiny poklesl počet a celková doba ulehnutí, snížil se příjem krmiva i výsledná průměrná mléčná užitkovost.

Zásada, že by dojnice neměly být často zbytečně přeskupovány, není žádnou novinkou. Výsledky nejnovějšího kanadského výzkumu prokázaly, jaký bezprostřední vliv na chování, příjem krmiva a mléčnou užitkovost má přemístění dojnic do jiné skupiny.
Za účelem zmapování vlivu přeskupení krav byla ze tří jedenácti až dvanáctičlenných skupin vždy vybrána čtyři zvířata a zařazena do jiné skupiny. Všechna zvířata se nacházela přibližně v polovině laktace. Tři dny před a tři dny po přeskupení byly testované dojnice kontinuálně sledovány prostřednictvím videokamery. Dojnice přeřazené do jiné skupiny v průběhu prvních hodin věnovaly příjmu krmiva v průměru o 15 minut méně času než tomu bylo předtím a počet period ulehnutí poklesl z 12,2 na 10,5 za den. Celková doba ležení se v den, kdy došlo k přemístění krav, zkrátila v průměru o jednu hodinu. V původní skupině byly dojnice přibližně 10x denně vytlačeny ostatními plemenicemi od krmného žlabu; v den, kdy byly začleněny do jiné skupiny, se tak stalo více než 25x. V průběhu dalších dní postupně došlo k normalizaci tohoto nepříznivého stavu. Počet přiblížení nově zařazených členek skupiny k ostatním dojnicím poklesl ze 7,5 denně průměrně na 1,3. Také v průběhu následujících dní zůstal počet vzájemných kontaktů pod výchozí hodnotou. Denní nádoj pokusných dojnic poklesl v průměru ze 43,4 kg na 39,7 kg mléka. Protože však byly vybrané pokusné skupiny poměrně malé, bude nyní předmětem dalších výzkumů prověřit, zda se tyto prokázané skutečnosti potvrdí i v případě větších skupin.

Unnötig Gruppenwechsel senkt die Leistung. DLG-Mitteilung, 2008, č. 6, s. 10

Zdroj: Agronavigátor – ÚZPI

Zařazeno v Živočišná výroba