KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 12

01/07/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 16.6. – 22.6.2008

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
tel.: 233022240, 266703633
 
Praha, 25.6. 2008
 
Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 12
za období 16.6 – 22.6. 2008
 
 
1. Počasí
Ve sledovaném období bylo zpočátku oblačno až zataženo se srážkami různé intenzity. Od čtvrtka se vyjasnilo a velmi teplé a slunečné počasí zahájilo letní období roku (slunovrat). Denní teploty byly naměřeny v rozmezí +15 až +30 °C, noční a ranní teploty se pohybovaly v rozmezí +10 až +14 °C; vítr foukal mírný, v bouřkách přechodně zesílil.
 
 
2. Výskyt škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 65 – 71)
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Jeseník (Javorník-město).
Podezření z výskytu bakterióz (Pseudomonas syringae) v klasech bylo zaznamenáno v okresech Brno-venkov a Břeclav (vzorky zaslány do diagnostické do laboratoře k ověření).
Lokálně střední výskyt padlí pšenice (Blumeria graminis) byl zaznamenán v okresech Břeclav, Opava a Vsetín.
Lokálně střední výskyty tečkované listové skvrnitosti pšenice /braničnatky pšeničné/ (Mycosphaerella graminicola) a tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice /braničnatky plevové/ (Phaeosphaeria nodorum) byly pozorovány např. v okresech Bruntál, Jeseník, Olomouc, Opava a Přerov; nárůst výskytů ve vyšších listových patrech byl zaznamenán v okrese Rokycany.
Lokálně střední výskyt světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) byl zaznamenán v okrese Tachov (Boječnice).
První výskyt černě obilnin (Cladosporium spp., Alternaria spp.) v klasech byl zjištěn 18.6. v okrese Břeclav (Velké Pavlovice, Němčičky).
Všeobecné poškození hrabošem polním (Microtus arvalis) bylo zaznamenáno zejména na okrajích porostů v okrese Příbram (Dobříšsko, Březnicko).
JEČMEN OZIMÝ (RF 75 – 77)
Vlivem intenzivních dešťů polehly porosty v okresech Olomouc, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Přerov.
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Benešov (Kamberk).
Střední až silné výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byly sledovány např. v okresech Jindřichův Hradec (Dunajovice), Klatovy (Střítež, Kolinec), Jeseník (Horní Fořt, Vlčice), Olomouc (Nový Dvůr) a Přerov.
Lokálně střední výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl pozorován v okresech Tachov (Bor), Nový Jičín (Jeseník nad Odrou) a Šumperk (Bludov, Zábřeh).
Místy až střední výskyt růžovění klasů ječmene (Fusarium spp.) byl zjištěn v okrese Příbram (Dobříšsko, Březnicko).
Střední výskyty mšic (Aphidoidea) v klasech byly hlášeny v okresech Jeseník a Karviná.
JEČMEN JARNÍ (RF 37 – 71)
Lokálně silně poškozené porosty zamokřením (žloutnutí, zpomalený růst) byly zaznamenány v okrese Náchod (Horní Radechová).
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Jeseník (Javorník-ves).
Nárůst výskytů černě obilnin (Cladosporium spp., Alternaria spp.) na listech byl zjištěn v okrese Frýdek-Místek.
Střední výskyt prašné snětivosti ječmene (Ustilago tritici f. sp. hordei) byl zjištěn v okrese Frýdek-Místek (Pazderna).
Ohniskově až silný výskyt síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byl sledován např. v okresech Karlovy Vary (Sedlo), Jeseník a Opava.
Lokálně střední výskyty kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byly sledovány na jižní Moravě.
První výskyt larev vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) v listech byly zjištěny v okrese Kroměříž.
OVES
Výskyt viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byl laboratorně potvrzen v okrese Liberec (Rychnov u Jablonce nad Nisou).
KUKUŘICE (RF 15 – 33)
Vlivem chladného počasí v minulém období došlo v okrese Trutnov (Úpicko) k zčervenání celých porostů kukuřic.
První výskyt obecné snětivosti kukuřice (Ustilago maydis) byl zaznamenán v okrese Písek (Hradiště u Písku).
LUSKOVINY
HRÁCH (RF 51 – 65)
Lokálně střední výskyty plísně hrachu (Peronospora pisi)byly pozorovány na jižní Moravě.
Střední výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zaznamenán v okrese Přerov.
Silný výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byl zjištěn na neošetřených porostech v okresech Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto), Blansko, Břeclav; lokálně střední výskyt byl sledován v okresech Jindřichův Hradec (Hříšice), Tachov (Pernolec), Hodonín; střední až silné výskyty byly sledovány v okresech Olomouc a Přerov.
BOB
Lokálně střední výskyt strupovitosti bobu (Ascochyta fabae) byl zaznamenán na listech třetího patra v okrese Přerov.
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 77 – 79)
Poškození porostů vlivem silných přívalových srážek ojediněle i s krupobitím bylo zaznamenáno v okresech Tábor (Hlavňov, Předboř), Olomouc (Senice na Hané, Drahanovice, Náměšť na Hané, Příkazy, Těšetice, Olomouc) a Přerov (oblast Dřevohostic).
Střední výskyt černě řepkové (Alternaria brassicae) byl zjištěn v okrese Jeseník.
Střední výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl pozorován v okresech Příbram (Dobříšsko, Březnicko), Tábor (Skopytce) Klatovy, Ústí nad Orlicí (Lichkov); ojediněle střední výskyt byl zjištěn v okresech Příbram (Dobříšsko, Březnicko) a Jeseník; nárůst výskytů byl sledován v okrese Rychnov nad Kněžnou (Dlouhá Ves, Lipovka); lokálně střední až silný výskyt byl sledován u neošetřených porostů v okrese Opava (Pusté Jakartice); silný výskyt byl zaznamenán v okrese Písek (Lučkovice, Mirotice, Orlík nad Vltavou, Písek, Chyšky, Kovářov).
Lokálně střední výskyty šedé hniloby brukvovitých (Botryotinia fuckeliana) a verticiliového vadnutí řepky (Verticillium dahliae) byly hlášeny v okrese Opava.
MÁK (RF 41 – 50)
Ojediněle střední výskyty plísně máku (Peronospora arborescens) byly pozorovány např. v okresech Bruntál a Přerov; všeobecně střední výskyt byl sledován v okrese Žďár nad Sázavou.
První výskyty helmintosporiózy máku (Pleospora calvescens)byly zjištěny na severní Moravě a ve Slezsku.
Lokálně střední až silné výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly zaznamenány na jižní Moravě.
Silné poškození makovic krytonoscem makovicovým (Neoglycianus macula-alba) bylo sledováno v okrese Olomouc; silné poškození krytonosci a plošticemi (Heteroptera) bylo zaznamenáno v okrese Přerov.
SLUNEČNICE
Lokálně střední výskyt mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byl sledován např. v okresech Brno-venkov (Podolí) a Hodonín (Kyjov, Bzenec).
OKOPANINY
CUKROVKA (RF 27 – 43)
K lokálnímu poškození porostů následkem krupobití došlo v okresech Přerov (Dřevohostice) a Olomouc (cca 220 ha).
Ojediněle střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl sledován např. v okrese Olomouc (Nový Dvůr, Velký Týnec); lokálně střední až silné výskyty přetrvaly v okrese Nový Jičín (Petřvaldík).
BRAMBORY (RF 25-69)
Šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) bylo zaznamenáno na dalších lokalitách např. v okresech Svitavy (Litomyšlsko), Břeclav a Opava (Otice-odrůda Adora).
Další výskyty hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani) byly pozorovány např. v okresech Blansko a Opava.
Lokálně střední až silné výskyty všech vývojových stadií mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byly zaznamenány téměř na celém území republiky zejména u drobných pěstitelů např. v okresech Písek (Stará Dobev, Staré Kestřany, Kovářov, Chyšky, Přeštěnice), Jindřichův Hradec (Velký Ratmírov, Studnice u Lodhéřova), Pardubice, Semily (Jilemnice, Sekerkovy Loučky, Mříčná), Svitavy (Litomyšlsko, Svitavsko), Rychnov nad Kněžnou (Týniště nad Orlicí), Vsetín, Blansko; silné výskyty brouků a vajíček na provozních plochách byly hlášeny v okrese Frýdek-Místek (Fryčovice).
CHMEL
Silné výskyty mšice chmelové (Phorodon humuli) a střední výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byly zjištěny v okrese Přerov.
Ojediněle střední výskyty plísně chmele (Peronoplasmopara humuli) byly zjištěny na listech i na bočních výhonech v okresech Olomouc a Přerov.
ZELENINA
První výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zaznamenán na listech okurek v okrese Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves).
Střední výskyt vrtalky pórové (Napomyza gymnostoma) byl zaznamenán na cibulích v okrese Opava.
První výskyt dospělce černopásky bavlníkové (Heliothis amigera) byl zjištěn ve feromonovém lapáku 18.6. v porostu rajčat v okrese Hodonín (Mikulčice).
Silné výskyty plzáků (Arionidae) byly pozorovány na brukvovité zelenině v okrese Rychnov nad Kněžnou.
OVOCNÉ DŘEVINY a DROBNÉ OVOCE
Střední až silné výskyty mšic (Aphidoidea) byly stále zaznamenávány na většině území republiky.
JABLOŇ
Velmi silný výskyt padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byl zaznamenán i na tolerantních odrůdách v okrese Hradec Králové (zahrady drobných pěstitelů) a na severní Moravě a ve Slezsku; střední výskyt byl zjištěn v témže okrese (Nový Bydžov – zahrady drobných pěstitelů).
Lokálně střední výskyty strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byly zjištěny např. v okresech Hradec Králové (zahrady drobných pěstitelů), Přerov; ojediněle silné výskyty byly sledovány v okresech Opava a Bruntál.
Silné poškození plodů zobonoskou ovocnou (Rhynchites bacchus) bylo pozorováno v okrese Bruntál; silný výskyt byl zaznamenán v okrese Mladá Boleslav (Dolní Bousov – sad ekologicky hospodařícího pěstitele).
Lokálně silný výskyt vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum) byl pozorován v okrese Hodonín (Bzenec, Sudoměřice).
Silný výskyt dospělců obaleče jablečného (Cydia pomonella) ve feromonových lapácích byl evidován v okresech Rychnov nad Kněžnou (Slemeno) a Přerov.
Střední poškození plodů pilatkou jablečnou (Homplocampa testudinea) bylo sledováno v okresech Bruntál a Přerov zejména u neošetřených stromů.
HRUŠEŇ
Lokálně silné výskyty rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) byly zaznamenány v okrese Plzeň-sever (Červený Hrádek).
Nárůst intenzity výskytu hálčivce hrušňového (Epitrimerus pyri) a vlnovníka hrušňového (Eriophyes pyri) byl pozorován na severní Moravě a ve Slezsku.
Silný výskyt (rozlézání) nymf prvního instaru první generace štítenky zhoubné Quadraspidiotus perniciosus) byl sledován 18.6. v okrese Pardubice (Svinčany); byla vydána signalizace ošetření.
Signalizace ošetření proti třetí generaci merovitých (Psyllidae) byla vydána 18.6. v okrese Pardubice (Svinčany).
SLIVOŇ
Laboratorně bylo potvrzeno poškození plodů slunečním úpalem v okrese Rychnov nad Kněžnou (Synkov – odrůda JOJO).
Laboratorně byl potvrzen výskyt virových neštovic slivoně /šarky švestky/ (Plum pox virus – PPV) v okreseHradec Králové (Urbanice).
Silné výskyty mšice švestkové (Hyalopterus pruni) byly sledovány v okrese Mladá Boleslav (Týnec-zahrady drobných pěstitelů) a na jižní Moravě.
TŘEŠEŇ, VIŠEŇ
Střední výskyty moniliniové hniloby třešní (Monilinia spp.) byly pozorovány zejména na neošetřených třešních v okrese Louny; lokálně silné výskyty byly hlášeny v okresech Olomouc a Přerov.
Střední výskyt skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) byl sledován zejména u drobných pěstitelů v okrese Zlín.
BROSKVOŇ
Vlivem silného napadení moniliniovou hnilobou broskví (Monilinia spp.) došlo k silnému propadu plodů v okrese Litoměřice.
Střední výskyty padlí broskvoně (Sphaerotheca pannosa) byly zjištěny v okresech Opava a Přerov.
Lokálně střední výskyty suché skvrnitosti listů broskvoně (Stigmina carpophila) byly pozorovány na jižní Moravě.
ANGREŠT
Lokálně silné výskyty hnědého padlí angreštu (Sphaerotheca mors-uvae) byly pozorovány např. v okresech Přerov, Olomouc, Vsetín.
JAHODNÍK
Nárůst výskytu šedé hniloby jahod /plísně šedé/ (Botryotinia fuckeliana) byl hlášen v okresech na severní Moravě a ve Slezsku.
OSTATNÍ
Silné napadení housenkami bourovce březového (Eriogaster lanestris) bylo zaznamenáno v alejích na lípách v okresech Jindřichův Hradec (Manešovice) a Louny (Lipenec).
Velmi silné poškození listů larvami klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) bylo sledováno na jírovcích v okresech Tábor (Olešná nad Vltavou) a Náchod (Náchod, Nahořany).
V okrese Cheb byl zaznamenán v zahradách u drobných pěstitelů silný výskyt plžů (Gastropoda).
 
 
3. Závěr
K lokálnímu poškození porostů v důsledku intenzivních dešťů a krupobití došlo v porostech ječmene ozimého, řepky a cukrovky.
Nadále trval silný infekční tlak houbových chorob. Střední až silné výskyty byly hlášeny z většiny pozorovacích lokalit. Byly zaznamenány první výskyty černě obilnin (Cladosporium spp., Alternaria spp.) v klasech pšenice ozimé, helmintosporiózy máku (Pleospora calvescens) a obecné snětivosti kukuřice (Ustilago maydis).
Stále byly zaznamenávány střední až silné výskyty různých druhů mšic (Aphidoidea) na všech druzích hostitelů. Byly zjištěny lokálně střední až silné výskyty všech vývojových stadií mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) zejména u drobných pěstitelů. Byl zaznamenán první výskyt dospělce černopásky bavlníkové (Heliothis armigera).
Přetrvávají vhodné podmínky pro rozvoj a šíření houbových chorob i pro nárůst výskytů živočišných škůdců.
 
 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí odboru ochrany
proti škodlivým organismům
 
 
 
 
Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba