KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

14/07/08

Státní fond životního prostředí

Do pokynů byla přidána nová kapitola "Zásady financování – náležitosti žádosti o platbu" a byly odstraněny části, které jsou obsaženy v nové směrnici MŽP č. 5/2008. V pravidlech publicity došlo mj. k úpravě povinnosti instalovat velkoplošný informační panel – nově mají tuto povinnost projekty, u nichž výše dotace překročí 5 milionů Kč. Výpis všech změn v Závazných pokynech je uveden na začátku dokumentu v tzv. Změnovém listě.

Předchozí verze Závazných dokumentů je k dispozici v sekci Dokumenty – archiv. Aktualizovaná verze Závazných pokynů je účinná pro aktivity, které jsou zahájeny od 9. 7. 2008.

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/333/2999/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatela-a-prijemce/

Zařazeno v Aktuálně