KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Africký mor prasat

14/08/08

Ruská veterinární služba se dále potýká s výskytem afrického moru prasat v sousedících republikách Severní Osetii-Alanii a Ingušsku.
Zdroj: Agronavigátor

Přestože byl v postiženém regionu vyhlášen nouzový stav a v rámci snahy o eradikaci onemocnění usmrceny tisíce prasat, situace zůstává i nadále nepřehledná. Mezinárodní epizootický úřad se sídlem v Paříži (OIE) aktuálně hlásí v tomto regionu výskyt sedmi ohnisek nákazy.     
Z Orenburské oblasti hlásí OIE další propuknutí nákazy.
V obou regionech došlo k postižení jak domácích, tak také divoce žijících prasat. Příslušné úřady označily za hlavní problém přezhraniční obchod s kuchyňskými zbytky a jejich zkrmování domácími prasaty a také primitivní chovatelská zařízení pro prasata, ve kterých dochází k intenzivnímu kontaktu s divokými prasaty, která jsou stále častěji připařována ve stádech domácích prasat.        
Russland: Die Afrikanische Schweinepest breitet sich aus.
www.animal-health-online.de

Zařazeno v Aktuálně