KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

APHID BULLETIN č.17

07/08/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

30. týden (21.7.-27.7.)

Státní rostlinolékařská správa
Oblastní odbor v Opavě
Determinační centrum mšic Opava
Znak České republiky
CZ 746 82 Opava, Jaselská 16
e-mail: obo.opava@srs.cz
tel. +420 553 631 111(226)
fax +420 553 627 388
APHID BULLETIN č.17/2008
30.týden (21.7. – 27.7.)

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0 1 0 0 1
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 4 0 10 2 0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.)
APHISP 67 118 77 38 15
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 16 21 3 1 13
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 5 2 7 4 11
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 1 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 24 27 30 24 20
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 5 1 1 0 1
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 1 2 2 0 2
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0 0 1 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 94 24 58 100 26
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 14 6 17 11 15
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 122 39 150 110 52
celkem mšic 352 241 356 291 156
za předchozí rok (2007) 299 166 230 214 135
za kalamitní rok (1994) 433 2 217 354 325

označuje samce/signifies males
Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded. Úlovky ze žlutých Lambersových misek
Aphids in Water Trays

Ho č.1 Ho č.2 Hu L č.1 L č.2
Acyrthosiphon pisum (kyjatka hrachová) ACYPIS 0 1 0 0
Aphis fabae (mšice maková) APHFAB 0 1 0 1
Aphis nasturtii (mšice řešetláková) APHNAS 0 3 0 0
Aphis spp. (A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.) APHISP 17 18 4 6
Brachycaudus helichrysi (mšice slívová) BRAHEL 0 1 0 0
Brevicoryne brassicae (mšice zelná) BREBRA 236 118 14 23
Diuraphis noxia (mšice zhoubná) BRAYNO 0 0 0 0
Dysaphis spp. (především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri) DYSASP 0 0 0 0
Hyalopterus pruni (mšice švestková) HYAPRU 0 1 0 1
Hyperomyzus lactucae (mšice lociková) HYPLAC 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae (kyjatka zahradní) MACEUP 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum (kyjatka travní) METDIR 0 0 0 0
Myzus persicae (mšice broskvoňová) MYZPER 5 1 3 1
Phorodon humuli (mšice chmelová) PHOHUM 0 1 3 0
Rhopalosiphum padi (mšice střemchová) RHOPAD 0 0 0 1
Sitobion avenae (kyjatka osenní) SITAVE 0 0 0 0
ostatní mšice (nesledované druhy) OSTM 31 29 6 10
celkem mšic 289 174 30 43
za předchozí rok (2007) 1 3 18 11 1

 

Počasí

Po teplotně nevýrazném 29. týdnu došlo během 30. týdne k dalšímu ochlazení a propadu denních teplot pod dlouholetý normál. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 15 – 20 °C. Oteplení nastalo až o víkendu, který byl slunný a po předchozích intenzivních srážkách byla v tyto dny také vysoká vzdušná vlhkost. Srážky nastartovala počátkem týdne hříšná MM, která sice udržela slzy na krajíčku, ale ve středu a čtvrtek se rozplakala naplno. Srážky byly velmi nevyrovnané, více pršelo na Moravě, napršelo od 15 do 50 mm. Zda se z toho zazelení obilí i ve stodole uvidíme v příštích týdnech. Dobré růstové podmínky však nadále trvají pro všechny kultury a není se čemu divit, neboť letos určitě z nebe ta avizovaná fůra chlévského hnoje ( AB č. 16 ) na hektar spadne ( 29 kg dusíku odpovídá 60 q chlévského hnoje ).

Situace v letové aktivitě mšic

Chladné a deštivé dny v první polovině týdne nepřály přeletu mšic. Tuto skutečnost potvrzují slabé úlovky okřídlených mšic v SP a výrazný pokles náletu okřídlených mšic do ŽM v bramborářských lokalitách. Početnější úlovky v SP byly jen u obilních mšic ( RHOPAD, SITAVE ) a mšic rodu APHIS. Převážná většina mšic byla ulovena až koncem týdne, kdy došlo k výraznému oteplení a přestalo pršet. Další oživení přeletu lze očekávat v příštím týdnu, kdy podle meteorologů má po většinu týdne panovat teplé letní počasí.

Stav porostů

Obilniny
Intenzivní deště zpomalily, nebo v některých oblastech Moravy zcela zastavily sklizeň obilí. Sklizeno cca 30 % ploch. V loňském roce bylo v tuto dobu "pod střechou " zhruba 70 % úrody a v roce 2006 kolem 40 %, ale dalších 14 dnů bylo deštivé počasí a u nesklizeného obilí došlo k výraznému zhoršení kvality. Opakování povětrnostní situace z roku 2006 momentálně nehrozí, protože předpověď na další dekádu je velmi příznivá – teplo, tropické třicítky a jen lokální bouřky z tepla, což znamená, že mohlo být ještě hůř. Obilních mšic výrazně ubylo, vzestup přeletu lze očekávat až při dozrávání kukuřic.

Brambory
V 30. týdnu bylo uloveno v SP a ŽM jen několik kusů bramborových mšic. Dokonce nálet do ŽM poklesl pod dlouholetý normál a lze předpokládat, že v dalších týdnech nijak dramaticky nevzroste. To však neznamená, že nebezpečí dalšího šíření viróz pominulo! Na rostlinách stále přežívá početná populace mšic, které postupně přelétají do doposud nedesikovaných porostů sadby. Proto je nezbytné udržovat nadále účinnou insekticidní clonu a to jen insekticidy, které neohrozí život včel. Pokračovat v průběžných kontrolách stavu porostů a činit neodkladná rozhodnutí ( selekce, desikace ). Pamatovat na ochranu hlíz před hnilobou.

Cukrovka
Stav porostů signalizuje, že cukrovka potřebnou červencovou vláhu dostala ( 80 – 90 mm srážeK ) a na bohatém chrástu je to vidět. Z několika míst přichází zprávy o silnějším zaplevelení plevelnou řepou a vyběhlicemi. Připomínáme jejich urychlenou likvidaci – před dozráním semen. Pamatujte, že 1 plevelná řepa na m2 sníží výnos až 11 %, navíc jedna rostlina vyprodukuje až 1.500 kusů semen a ty si udrží klíčivost v půdě až 15 let ! Další špatnou zprávou je skutečnost, že po intenzivních srážkách a náhlém oteplení ( víkend ) výrazně vzrostl infekční tlak skvrnatičky – cerkosporiózy. To znamená, že může nastat její velmi rychlé šíření v porostech. Pokračovat v monitoringu, ohrožené hony ihned ošetřit. I ošetření do 5. srpna – při objevení choroby na 5 % rostlin, od 5 srpna do 15. srpna, když se choroba objeví na 15 % rostlin. S ohledem na skutečnost, že podmínky pro šíření choroby jsou velmi příznivé a rostliny urostlé – doporučujeme ošetřovat dávkou fungicidu na horní hranici registrace.

Brukvovitá zelenina
Pokračovat v likvidaci mšice zelné.

V Opavě 30. 7. 2008

Antonín Köhler


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1

Zařazeno v Rostlinná výroba